Asystentka stomatologiczna

Asystentka stomatologiczna

Informacje

Opis kierunku:
Pomaga lekarzowi stomatologowi w działalności leczniczej w gabinecie stomatologicznym i poradni stomatologicznej.
Zadania zawodowe:
– opieka nad stanem higienicznym poradni i gabinetów stomatologicznych oraz ich wyposażeniem;
– przygotowywanie gabinetu stomatologicznego i stanowiska do pracy wraz ze skompletowaniem odpowiedniego zestawu narzędzi podstawowych;
– przygotowywanie pacjenta do zabiegu (fizyczne i psychiczne);
– czynne asystowanie podczas zabiegu, przygotowywanie oraz podawanie narzędzi i leków, niewchodzących w skład podstawowych zestawów lub wyposażenia stolika lekarskiego;
– przygotowywanie potrzebnych do zabiegu materiałów (w zależności od typu zabiegu stomatologicznego) i mas wyciskowych w przypadku zamierzonych zabiegów protetycznych;
– obsługiwanie sprzętu diagnostycznego (lusterko stomatologiczne, szczypczyki, zgłębniki, lampa doustna) i leczniczego (narzędzia do opracowywania ubytków próchniczych, narzędzia chirurgiczne), znajdującego się w gabinecie;
– kontrolowanie tętna i ciśnienia krwi pacjenta podczas zabiegów chirurgicznych;
– przestrzeganie i stosowanie zasad aseptyki – wyjaławianie, odkażanie oraz konserwacja narzędzi i urządzeń stomatologicznych;
– współdziałanie z lekarzem stomatologiem w udzielaniu pomocy w nagłych wypadkach;
– prowadzenie ewidencji pacjentów, dokumentacji leczniczej i sprawozdawczej wykonanych zabiegów, wypełnianie kart chorób pacjentów, diagramów zębów, opisywanie planu profilaktyczno-leczniczego;
– pomaganie lekarzowi stomatologowi w wykonywaniu zabiegów profilaktycznych (usuwania kamienia nazębnego, fluorowania itp.);
– prowadzenie książki inwentarzowej gabinetu, książki zużycia materiałów;
– prowadzenie wśród pacjentów w różnym wieku nauki masażu dziąseł, mycia zębów i utrzymywania higieny jamy ustnej.

Tytuł zawodowy: Asystentka stomatologiczna
Numer zawodu: 325101
Kwalifikacje zawodowe: Z.15. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy
Możliwości zatrudnienia: Absolwent tego kierunku, powinien bez problemu znaleźć pracę w: gabinetach dentystycznych publicznych zakładów stomatologicznych; oddziałach chirurgii szczękowej prywatnych gabinetach stomatologicznych; poradniach dentystycznych; klinikach dentystycznych; przyszkolnych gabinetach stomatologicznych.
Czas trwania nauki: 1 rok, 2 semestry
Program nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak. Zaświadczenia są bezpłatne.

Plan Nauczania

Plan nauczania/Liczba godzin w cyklu nauczania

Przedmioty ogólnokształcące

  1. Podstawy przedsiębiorczości 32

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

  1. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia 32
  2. Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia 16
  3. Zarys anatomii, patofizjologii i pierwsza pomoc 48
  4. Działalność zawodowa asystentki stomatologicznej 112
  5. Język migowy 48
  6. Język angielski  48

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

  1. Asystowanie lekarzowi dentyście – zajęcia praktyczne 176
  2. Prowadzenie dokumentacji medycznej i finansowej 80
  3. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzyludzkich 48

 

Praktyki zawodowe

Sem  I        80

Sem. II       80