Bloger/Vloger

Bloger/Vloger

Informacje

Opis kierunku:
Zajmuje się prowadzeniem platformy blogowej; podejmuje działania marketingowe na prowadzonej platformie blogowej; odpowiada za efektywność prowadzonej platformy blogowej, aktualizację treści, obrazów i filmów tematycznie związanych z prowadzonym blogiem; nawiązuje i utrzymuje kontakty w ramach społeczności interaktywnych.
Zadania zawodowe:
– pisanie tekstów/artykułów własnych i sponsorowanych, wykonywanie zdjęć i umieszczanie ich na platformie blogowej;
– kręcenie filmów i umieszczanie ich na platformie blogowej lub innych stronach internetowych (prowadzenie vloga);
– prowadzenie dialogu z czytelnikami poprzez publikację artykułów, dyskusję na forum i odpisywanie na ich e-maile;
– aktualizowanie tekstów/artykułów umieszczonych na platformie blogowej;
– podążanie za nowymi trendami w obszarze treści zamieszczanych na blogu;
– nawiązywanie kontaktów z klientami, tj.: agencjami marketingowymi, firmami zainteresowanymi promowaniem produktów, agencjami interaktywnymi itp.;
– publikowanie na prowadzonym blogu reklam klientów, z którymi została nawiązana współpraca;
– realizowanie działań marketingowych promujących produkty, np. organizowanie konkursów dla czytelników bloga, recenzowanie produktów, prowadzenie kampanii banerowych;
– uczestniczenie w wydarzeniach branżowych, np. konferencjach, w tym wygłaszanie prelekcji, prowadzenie imprez branżowych.

Tytuł zawodowy: Bloger/Vloger
Numer zawodu: 265902
Możliwości zatrudnienia: Bloger/Vloger zazwyczaj prowadzi własną działalność gospodarczą, ale może również być zatrudniony przez podmiot zewnętrzy w celu prowadzania bloga w jego imieniu.
Czas trwania nauki: 1 rok, 2 semestry
Program nauczania: autorski
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak. Zaświadczenia są bezpłatne.

Plan nauczania

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne/Liczba godzin w cyklu nauczania
Warsztaty pisania – 30
Platformy blogowe i serwisy społecznościowe – 20
Grafika komputerowa – 30
Film. Montaż i realizacja dźwięku – 30
Warsztaty filmowe – 30
Prawo autorskie – 10
Trening kreatywności – 20
Podstawy marketingu – 30
Podstawy psychologii i komunikacja interpersonalna – 20
RAZEM: 220