Elektryk

Elektryk

Informacje

Opis kierunku:
Osoby wykonujące zawód elektryka zajmują się montażem, instalacją i naprawą instalacji elektrycznych. Elektryk zajmuje się projektowaniem instalacji i sieci elektrycznych, montażem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną; instalowaniem i uruchamianiem maszyn i urządzeń elektrycznych, wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych; wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą linii napowietrznych i kablowych; przeprowadzaniem konserwacji oraz napraw układów automatyki; wykonywaniem pomiarów, prób po montażu i naprawie instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz dokonywaniem oceny ich stanu technicznego.
Elektryk może zajmować się także naprawą i konserwacją elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, naprawą i przezwajaniem silników elektrycznych, naprawą uszkodzonych elementów w rozdzielniach energii elektrycznej, a także elektromechaniką samochodową.
Miejsce pracy elektryka jest wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z prądem. Szczegółowe warunki pracy determinuje zajmowane przez niego stanowisko. Elektryk pracujący przy kładzeniu nowych instalacji pracuje na budowie. W pogotowiu energetycznym będzie on często się przemieszczał i usuwał awarie. Elektryk odpowiedzialny za sieć elektryczną w zakładzie pracy będzie działał na jego terenie. Z kolei osoba zajmująca się elektromechaniką samochodową zwykle prowadzi warsztat, do którego przychodzą klienci. W zależności od wykonywanych czynności elektryk narażony jest w mniejszym lub większym stopniu na działanie niskich temperatur, hałasu czy zanieczyszczenia powietrza.
Elektryk powinien mieć dobry wzrok i słuch, posiadać zdolność do koncentracji i podzielność uwagi, bardzo istotne są uzdolnienienia techniczne (zwłaszcza matematyczne) oraz twórcze myślenie.

Tytuł zawodowy: Elektryk
Numer zawodu: 751201
Kwalifikacje zawodowe: Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
Możliwości zatrudnienia: Możliwości zatrudnienia w zawodzie elektryka są naprawdę bardzo duże. Od przemysłu, poprzez usługi, skończywszy na handlu.. Wszędzie gdzie są wykorzystywane urządzenia elektryczne jest potrzebna ich obsługa i konserwacja. Inną możliwością zatrudnienia to szeroko pojęte usługi naprawcze sprzętu elektrycznego.
Czas trwania nauki: 1,5 roku, 3 semestry
Możliwości zdobycia dodatkowego wykształcenia: po zdobyciu dodatkowej kwalifikacji E.24. można uzyskać tytuł Technik elektryk.
Program nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: nie
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak. Zaświadczenia są bezpłatne.

Plan nauczania:

Plan nauczania/Liczba godzin w cyklu nauczania
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy – 20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej – 20
JOZ – Język obcy zawodowy – 30
PKS – Podstawy komunikacji społecznej – 20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego
Pracownia pomiarów elektrycznych i elektronicznych – 50
Podstawy elektrotechniki i elektroniki – 70
Technologia i materiałoznawstwo – 18
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych – 150
Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych – 143
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
Montaż instalacji elektrycznych – 114
Konserwacja instalacji elektrycznych – 114
RAZEM: 749
Praktyki zawodowe: brak obowiązku odbycia praktyk zawodowych