Higienistka stomatologiczna

Higienistka stomatologiczna

Informacje

Opis kierunku:
Pod nadzorem lekarza prowadzi działalność higieniczno-profilaktyczną i w zakresie stomatologicznej oświaty zdrowotnej w poradniach stomatologicznych, gabinetach higieny szkolnej, poradniach dla kobiet i dzieci, ośrodkach zdrowia itp.
Zadania zawodowe:
– organizowanie i nadzorowanie, na zlecenie lekarza stomatologa, akcji profilaktyki fluorowej próchnicy zębów (w żłobkach, przedszkolach i szkołach), uczestniczenie w profilaktyce ortodontycznej;
– uczestniczenie w badaniach profilaktycznych i epidemiologicznych, prowadzonych przez zespół stomatologiczny;
– wykonywanie, na zlecenie lekarza stomatologa, zabiegów higieniczno-profilaktycznych w jamie ustnej pacjenta (np. czyszczenie z osadów nazębnych);
– wykańczanie wypełnień amalgamatowych u dzieci i młodzieży, pędzlowanie zębów roztworami fluorowymi i innymi, płukanie jamy ustnej za pomocą specjalnej aparatury;
– prowadzenie i wykonywanie ćwiczeń ortodontycznych;
– obsługiwanie urządzeń i aparatury stomatologicznej;
– prowadzenie instruktażu, pogadanek i porad indywidualnych dla dzieci, młodzieży i rodziców w zakresie higieny jamy ustnej i właściwego sposobu odżywiania się;
– współdziałanie w akcjach propagandowo-profilaktycznych z rodzicami, opiekunami dzieci, wychowawcami i nauczycielami;

Tytuł zawodowy: Higienistka stomatologiczna
Numer zawodu: 325102
Kwalifikacje zawodowe: Z.14.Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia
Możliwości zatrudnienia: Gabinety dentystyczne; gabinety profilaktyki prozdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach.
Czas trwania nauki: 2 lata, 4 semestry
Program nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak. Zaświadczenia są bezpłatne.

Plan nauczania:

Plan nauczania/Liczba godzin w cyklu nauczania

Przedmioty ogólnokształcące

 1. Podstawy przedsiębiorczości   32

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 1. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia  32
 2. Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia   32
 3. Stany zagrożenia życia i zdrowia   32
 4. Język migowy  48
 5. Język angielski   64
 6. Komunikacja personalna i społeczna    32
 7. Propedeutyka stomatologiczna   128
 8. Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia    96
 9. Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej   128

 

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 1. Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym  224
 2. Działalność profilaktyczno-lecznicza higienistki stomatologicznej  144
 3. Działalność profilaktyczno-lecznicza higienistki stomatologicznej – zajęcia praktyczne 240

 

Praktyki zawodowe

Sem  III         80

Sem. IV         80