Kursy dietetyki

Kursy dietetyki

Informacje

Intendent 8 h

Grupa docelowa

Osoby chcące otworzyś własną firmę cateringową. Intendent, kierownik stołówki, kucharka, dyrektor placówki oświatowej, pracownicy firm cateringowych

Forma kursu

Kurs realizowany jest głównie w formie praktycznej ok 80%. Teoria urozmaicana jest poprzez dyskusje, ćwiczenia i inne interaktywne formy prowadzenia szkoleń.

Indywidualne podejście

Zajęcia realizowane są w kameralnych grupach, co pozwala trenerowi na bezpośredni kontakt z każdym uczestnikiem. Pytania pojawiające się w trakcie kursu otrzymują odpowiedź na bieżąco, tak aby kursanci otrzymali podczas zajęć maksimum informacji, które będą im przydatne w dalszej karierze zawodowej.

Zdobyte kompetencje

 • zdobycie wiedzy i umiejętnosci w zakresie planowania jadłospisów dla określonych grup wiekowych, uwzględniając obowiązujące normy
 • zdobycie wiedzy i umiejętnosci w zakresie ustalania wartości kalorycznych jadłospisów oraz obliczania zapotrzebowania na energię i inne składniki odżywcze względem grupy wiekowej
 • zdobycie wiedzy i umiejętnosci w zakresie ustalania jadłospisów uwzględniających preferencje żywieniowe i zdrowotne (bezglutenowe, bezlaktozowe itp.)

Certyfikat

Po ukończeniu kursu, każdy uczestnik otrzymuje certyfikat oraz zaświadczenie na druku MEN.

Program*:

1.Obowiązki na stanowisku intendent w zakładzie żywienia zbiorowego w odniesieniu do przepisów Kodeksu Pracy, dyscypliny finansów publicznych, prawa zamówień publicznych, bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, wymagań sanitarno- epidemiologicznych

2.Aktualnie obowiązujące przepisy prawne (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach)

3. Omówienie zadań i czynności (część teoretyczna i praktyczna):Detox, Detoxify, Diet, Vitamins, Healthy, Frisch

 • dyscyplina finansowa
 • gospodarowanie środkami pieniężnymi
 • wartość zamówienia
 • magazyn
 • dostawa i przyjęcie towaru
 • sprawdzanie temperatur
 • kartoteki przychodów i rozchodów

4.Przepisy BHP, HAACP, GHP, GMP

5.Podstawy żywienia dzieci, żywienie dzieci w wieku przedszkolnym, żywienie dzieci w wieku szkolnym 7-15 lat wraz z przykładowymi jadłospisami

6.Układanie jadłospisówDoctor, Basil, Natural, Pharmaceutical, Kitchen, Green

 • prawidłowe żywienie – podstawy
 • sytuacje specjalne – dieta bezglutenowa i bezlaktozowa
 • tablicami produktów i potraw
 • obliczanie zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze dla poszczególnych grup wiekowych
 • planowanie kilkudniowych jadłospisów w zależności od grupy wiekowej
 • prezentacja komputerowych programów dietetycznych

*Program kursu/ szkolenia może być zmieniony w zależności od potrzeb i możliwości uczestników.

W cenę szkolenia wchodzą:

 • materiały i narzędzia szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • zaświadczenie na druku MEN

*******************************************************************************************************************************************************

Dietetyka I i II stopień 32 h 

Grupa docelowa

Osoby zainteresowane zdrowiem, zdrowym żywieniem, które wiążą swoją przyszłość zawodową z dietetyką i profilaktyką zdrowia. Osoby nie związane wcześniej z dietetyką ale także, lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci itp.

Forma kursu

Kurs realizowany jest głównie w formie praktycznej ok 80%. Teoria urozmaicana jest poprzez dyskusje, ćwiczenia i inne interaktywne formy prowadzenia szkoleń.

Indywidualne podejście

Zajęcia realizowane są w kameralnych grupach, co pozwala trenerowi na bezpośredni kontakt z każdym uczestnikiem. Pytania pojawiające się w trakcie kursu otrzymują odpowiedź na bieżąco, tak aby kursanci otrzymali podczas zajęć maksimum informacji, które będą im przydatne w dalszej karierze zawodowej.

Zdobyte kompetencje

 • zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania układu pokarmowego
 • zdobycie wiedzy i umiejętnosci w zakresie przeciwdziałaniu chorobom cywilizacyjnym poprzez właściwą dietę i tryb życia
 • zdobycie wiedzy i umiejętnosci w zakresie ustalania jadłospisów dziennych, dekadowych
 • zdobycie wiedzy jak stosować suplementy i czy warto po nie sięgać

CertyfikatSoup Greens, Celery, Vegetables, Food, Healthy, Diet

Po ukończeniu kursu, każdy uczestnik otrzymuje certyfikat oraz zaświadczenie na druku MEN.

Program*:

I stopień 16h

1.Zasady prawidłowego żywienia osób zdrowych

 • podział składników odżywczych oraz ich charakterystyka (białko, węglowodany, tłuszcze, składniki mineralne)
 • dieta jako element profilaktyki zdrowia
 • tabele wartości odżywczych

2. Anatomia, fizjologia układu pokarmowego

 • fizjologia trawienia oraz przyswajania składników odżywczych
 • omówienie piramidy żywienia
 • przyczyny i skutki błędów żywieniowych
 • zasady układania jadłospisów dla osób zdrowych

3. Tworzenie diet

 • wskaźniki BMI, WHR, CPM, PPM

4.Bilans wodno-elektrolitowy

 • zasady nawadniania organizmu w różnych stanach chorobowych

5.Suplementacja

 • wskazania do stosowania suplementów
 • podział suplementów

6.Żywność zmodyfikowana genetycznieFood Catering Cuisine

 • charakterystyka, przykłady żywności

7.Wizyta pacjenta

 • ocena stanu odżywienia
 • różne diety
 • forma układania jadłospisów
 • prowadzenie konsultacji dietetycznej
 • zalecenia dla pacjenta

II stopień 16h

 1. Nowoczesna suplementacja w sporcie wyczynowym.
 2. Detoksykacja.
 3. Towaroznawstwo zielarskie.
 4. Zasady Haccp i żywienia zbiorowego.
 5. Żywienie w jednostkach chorobowych.
 6. Żywienie osób starszych i przy rekonwalescencji.
 7. Żywienie w otyłości.
 8. Kuchnia 5 przemian.
 9. Żywienie kobiet w ciąży i małych dzieci.
 10. Żywienie sportowców i osób aktywnych fizycznie.

*Program kursu/ szkolenia może być zmieniony w zależności od potrzeb i możliwości uczestników.

W cenę szkolenia wchodzą:

 • materiały i narzędzia szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • zaświadczenie na druku MEN

Szkolenia dodatkowe:

 1. Dieta bezglutenowa 6h
 2. Refluks przełykowy 6h
 3. Zespół jelita drazliwego 6h
 4. Drożdzyca jelita grubego 6h 
 5. Wrzody 6h 
 6. Dieta wegetariańska i wegańska 6h

 

ZAPISZ SIĘ ON LINE!

lub mailowo albo telefonicznie

mail.: szkolenia@profesjaedukacja.pl

tel. :881797333