Kursy językowe

Kursy językowe

Informacje

INTENSYWNY KURS JĘZYKA POLSKIEGO DLA SŁOWIAN

Jesteś Słowianinem, chcesz uczyć się polskiego?!

Przygotowaliśmy dla Ciebie specjalne kursy!

Kurs języka polskiego dla poziomów od A0 do B1
Kurs języka polskiego dla poziomów od B2 do C2
Kursy specjalistyczne (zawodowe, biznesowe, techniczne)
Weekendowe lub wieczorowe
Indywidualne lub grupowe
W grupowych ilość osób max 12 osób.
Na zajęcia przyjmujemy od 18 roku życia.

Dwutygodniowy kurs języka polskiego pozwala szybko opanować podstawy języka lub pogłębić już zdobytą wiedzę. Zajęcia odbywają się coodziennie od poniedziałku do piątku, po 3 lekcje dziennie (18:00-20:25) lub 2 weekendy po 7,5 lekcji dziennie (9:00- 15:15).
Poziom kursu ustalamy na podstawie testu kwalifikacyjnego.

Kurs kończy się testem pisemnym. Pozytywny rezultat testu jest podstawą otrzymania certyfikatu.
Kurs języka polskiego to:

 • dynamiczne, różnorodne i motywujące zajęcia
 • rozwijanie umiejętności mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania
 • szczególny nacisk na praktyczne wykorzystanie języka – mówienie i rozumienie
 • gramatyka ćwiczona w autentycznych sytuacjach językowych
 • ciekawe gry i zadania językowe
 • interakcja z pozostałymi uczestnikami kursu
 • nacisk na aspekty takie jak wymowa, akcent, intonacja
 • nacisk na uporządkowanie struktur gramatycznych

Najtańsze na rynku!!!
Cena 399 pln zawiera:

 • 30 godzin lekcyjnych -3 lekcje dziennie od poniedziałku do piątku (18:00-20:25) lub 2 weekendy po 7,5 lekcji dziennie (9:00- 15:15)
 • Warsztaty językowe
 • Materiały lekcyjne
 • Test końcowy
 • Certyfikat ukończenia kursu
  Rabaty:
  – studenci/uczniowie mają 5% rabatu
  – przy jednorazowej płatności przed rozpoczęciem kursu – 5% rabatu
  – za kontynuację nauki na następnym stopniu – 5%.

Prowadzimy indywidualne lekcje polskiego dla obcokrajowców, których koszt wynosi 65,00 zł za 45 minut na poziomach A0-B1 lub 75,00 zł za 45 minut na poziomach B2-C2.

Jeżeli przyjdziesz z jednym przyjacielem dostaniesz 50 % rabatu na kurs*
Jeżeli przyjdziesz z dwojgiem przyjaciół dostaniesz 100% rabatu na kurs*
* przy jednorazowej płatności za cały kurs
Rabaty się nie sumują.
*******************************************************************************************************************************************************
ІНТЕНСИВНИЙ ПОЛЬСЬКИЙ МОВНИЙ КУРС ДЛЯ СЛОВЕНІЇ

Ви слов’ян, чи хочете ви вивчити польську ?!
Ми підготували для Вас спеціальні курси!
Курс польської мови для рівнів з A0 до B1.
Курс польського мови для рівнів від B2 до C2.
Спеціалізовані курси (професійні, ділові, технічні)
Вихідні або вечірні
Індивідуальний або груповий
У групі кількість людей до 12 осіб
Ми займаємо заняття 18 років

Двотижневий курс польської мови дозволяє швидко освоїти основи мови або поглибити вже отримані знання. Заняття проводяться щодня з понеділка по п’ятницю, 3 заняття в день (18: 00-20: 25) або 2 вихідних після 7.5 уроків на день (9: 00-15: 15)
Ми встановлюємо рівень курсу на основі тесту на місця розташування
Курс закінчується письмовою тестуванням. Позитивний результат тесту є основою для отримання сертифіката.
Курс польської мови:

 • динамічна, різноманітна та мотиваційна діяльність
 • розвиваючи вміння говорити, слухати, читати та писати
 • особливий акцент на практичному використанні мови – розмову та розуміння
 • граматика практикується в справжніх мовних ситуаціях
 • цікаві ігри та мовні завдання
 • взаємодія з іншими учасниками курсу
 • акцент на таких аспектах, як вимова, акцент, інтонація
 • акцент на організацію граматичних структур

Найдешевший на ринку !!!
Ціна 399 злотих включає в себе:

 • 30 годин викладання кожного дня з понеділка по п’ятницю (18: 00-20: 25) або 2 вихідних після 7.5 уроків на день (9: 00-15: 15)
 • Мовні семінари
 • Матеріали уроку
 • Остаточний випуск

Свідоцтво про закінчення курсу
знижки:
– студенти / студенти мають знижку 5%
– з одноразовою оплатою до початку курсу – знижка 5%
– для продовження навчання на наступному рівні – 5%.

Ми проводимо індивідуальні польські уроки для іноземців, вартість яких становить 65,00 злотих протягом 45 хвилин на A0-B1 або 75,00 злотих за 45 хвилин на рівні B2-C2.

Якщо ви приїдете з одним другом, ви отримаєте знижку на 50% на курс *
Якщо ви приїдете з двома друзями, ви отримаєте 100% знижку на курс *
* з одноразовою оплатою за весь курс
Знижки не складаються

*******************************************************************************************************************************************************

ZAPISZ SIĘ ON LINE!

lub mailowo albo telefonicznie

mail.: szkolenia@profesjaedukacja.pl

tel. :881797333