Kursy komputerowe

Kursy komputerowe

Informacje

Komputer od podstaw 16h

Grupa docelowa

Osoby chcące zdobyć, poszerzyć wiedzę w zakresie obsługi komputera. Uczestnikiem może być każdy niezależnie od wieku. Kurs stworzyliśmy głównie z myślą o osobach starszych, którym często ciężko przełamać się, by rozpocząć pracę z komputerem i internetem.

Forma kursu

Kurs realizowany jest głównie w formie praktycznej ok 80%. Teoria urozmaicana jest poprzez dyskusje, ćwiczenia i inne interaktywne formy prowadzenia szkoleń.

Indywidualne podejście

Zajęcia realizowane są w kameralnych grupach, co pozwala trenerowi na bezpośredni kontakt z każdym uczestnikiem Pytania pojawiające się w trakcie kursu otrzymują odpowiedź na bieżąco, tak aby kursanci otrzymali podczas zajęć maksimum informacji, które będą im przydatne w dalszej karierze zawodowej.

Zdobyte kompetencje

 • zdobycie wiedzy i umiejętności na temat wszystkich podstawowych zasad użytkowania komputera.

Certyfikat

Po ukończeniu kursu, każdy uczestnik otrzymuje certyfikat oraz zaświadczenie na druku MEN.

Program*:

1 Wstęp do pracy na komputerze:

 • rozpoznawanie podstawowych części komputera
 • system Windows
 • podstawowe pojęcia
 • dobór komputera do konkretnych zastosowań

2. Podstawy obsługi komputera:

 • uruchamianie, wyłączanie, obsługa myszki, klawiatury i monitora
 • aplikacje wbudowane w system operacyjny
 • foldery, pliki, dokumenty
 • kalkulator, WordPad, Paint, GRY – obsługa aplikacji

3. Praca na plikach i folderach

 • kopiowanieEarly Learning 2
 • przenoszenie
 • usuwanie
 • widoki
 • właściwości
 • kosz

4. Obsługa prostych programów

 • praca z dokumentem
 • zapis
 • odczyt
 • zapis w innym formacie
 • drukowanie

3. Korzystanie z Internetu:

 • podłączenie komputera do Internetu
 • obsługa przeglądarki Internetowej
 • wyszukiwanie informacji
 • popularne serwisy internetowe
 • poczta elektroniczna
 • komunikatory Internetowe
 • adresy URL
 • bezpieczeństwo w Internecie

4. Zastosowania:

 • katalogowanie i przeglądanie zdjęć – współpraca z aparatem fotograficznym
 • odtwarzanie muzyki
 • oglądanie filmów
 • drukowanie dokumentów

5. Najczęstsze problemy z komputerem

*Program kursu/ szkolenia może być zmieniony w zależności od potrzeb i możliwości uczestników.

* MOŻLIWOŚĆ ZABRANIA ZE SOBĄ NA ZAJĘCIA WŁASNEGO LAPTOPA

W cenę szkolenia wchodzą:

 • materiały szkoleniowe

 • przerwy kawowe
 • zaświadczenie na druku MEN

*********************************************************************************************************************************************************************************************

Internet od podstaw 16h

Grupa docelowa

Osoby chcące zdobyć, poszerzyć wiedzę w zakresie obsługi internetu. Uczestnikiem może być każdy niezależnie od wieku. Kurs stworzyliśmy głównie z myślą o osobach starszych, którym często ciężko przełamać się, by rozpocząć pracę z internetem.

Forma kursu

Kurs realizowany jest głównie w formie praktycznej ok 80%. Teoria urozmaicana jest poprzez dyskusje, ćwiczenia i inne interaktywne formy prowadzenia szkoleń.

Indywidualne podejście

Zajęcia realizowane są w kameralnych grupach, co pozwala trenerowi na bezpośredni kontakt z każdym uczestnikiem Pytania pojawiające się w trakcie kursu otrzymują odpowiedź na bieżąco, tak aby kursanci otrzymali podczas zajęć maksimum informacji, które będą im przydatne w dalszej karierze zawodowej.

Zdobyte kompetencje

 • korzystanie z przeglądarki i poruszanie się po stronach WWW
 • wyszukiwanie informacji w internecie
 • obsługa poczty e-mail
 • korzystanie z portali społecznościowych
 • robienie zakupów przez internet
 • korzystanie z bankowości elektronicznej

Certyfikat

Po ukończeniu kursu, każdy uczestnik otrzymuje certyfikat oraz zaświadczenie na druku MEN.

Program*:

1. Podstawowe definicje związane z Internetem:Elder Woman Using a Laptop

 • Internet
 • usługi Internetu
 • IP a adresy URL
 • bezpieczeństwo w sieci

2. Strony WWW:

 • najpopularniejsze przeglądarki stron WWW
 • interfejs przeglądarki internetowej i jego główne opcje
 • wyszukiwanie informacji
 • nawigowanie po stronach WWW
 • wyświetlanie, drukowanie i zapisywanie strony
 • portale i witryny

3. Poczta elektroniczna e-mail:

 • zakładanie darmowego konta pocztowego
 • wysyłanie i odbieranie wiadomości
 • konfiguracja konta pocztowego w programach Outlook Express (albo MS Outlook)
 • dodawania i zapisywanie załączników
 • flagi, priorytety

4. Metody komunikacji w sieci:

 • komunikatory internetowe
 • komunikatory głosowe
 • przesyłanie i udostępnianie plików: HTTP, FTP, P2P,
 • forum i grupy dyskusyjne, blogi.

5. Internet jako narzędzie pomocne w życiu:

 • sklepy Internetowe
 • serwisy prawne, informacyjne, instytucji rządowych
 • aukcje internetowe
 • bankowość internetowa

6. Internet jako forma rozrywki

 • portale społecznościowe
 • oglądanie filmów i seriali

*Program kursu/ szkolenia może być zmieniony w zależności od potrzeb i możliwości uczestników.

*MOŻLIWOŚĆ ZABRANIA ZE SOBĄ NA ZAJĘCIA WŁASNEGO LAPTOPA

W cenę szkolenia wchodzą:

 • materiały szkoleniowe

 • przerwy kawowe
 • zaświadczenie na druku MEN

*********************************************************************************************************************************************************************************************

Word 16h

Grupa docelowa

Osoby chcące zdobyć, poszerzyć wiedzę w zakresie obsługi edytora Word. Uczestnikiem może być każdy niezależnie od wieku.

Forma kursu

Kurs realizowany jest głównie w formie praktycznej ok 80%. Teoria urozmaicana jest poprzez dyskusje, ćwiczenia i inne interaktywne formy prowadzenia szkoleń.

Indywidualne podejście

Zajęcia realizowane są w kameralnych grupach, co pozwala trenerowi na bezpośredni kontakt z każdym uczestnikiem Pytania pojawiające się w trakcie kursu otrzymują odpowiedź na bieżąco, tak aby kursanci otrzymali podczas zajęć maksimum informacji, które będą im przydatne w dalszej karierze zawodowej.

Zdobyte kompetencje

 • zdobycie wiedzy i umiejętności o edytorze WORD

Certyfikat

Po ukończeniu kursu, każdy uczestnik otrzymuje certyfikat oraz zaświadczenie na druku MEN.

Program*:

1. Podstawowe wiadomości o edytorze Word

 • tworzenie dokumentuBusiness Woman Using Computer
 • wprowadzanie tekstu
 • edycja ustawień dokumentu
 • zapisywanie, otwieranie
 • drukowanie dokumentu

2. Formatowanie tekstu

 • zmiana ustawień czcionki
 • edycja akapitów
 • rozmieszczania tekstów
 • ustawienia widoku dokumentu
 • podstawowe zasady przy edycji dokumentu
 • operacje przy pracy z tekstem
 • czcionki
 • akapity
 • funkcje znajdowania, zmiany i zaznaczania
 • hiperłącza

3.Tabulatory

 • ustawianie oraz używanie tabulatorów

4. Listy

 • numerowanie
 • punktowanie
 • listy wielopoziomowe

5. Nagłówek i stopka

 • wstawianie oraz edycja
 • praktyczne wykorzystywanie w dokumencie

6.Tabele i wykresy

 • sposoby wstawiania tabel, zmiana wymiarów tabeli
 • dodawanie, usuwanie i łączenie (komórek, wierszy, kolumn)
 • obramowanie i cieniowanie
 • wstawianie i edycja wykresów

7. Używanie obiektów

 • wstawianie obrazów, obiektów ClipArt
 • obiekty WordArt

8. Przygotowywanie końcowe dokumentu

 • język i sprawdzanie pisowni
 • drukowanie dokumentów

9. Szablony

 • sposoby tworzenia szablonów
 • modyfikacja szablonu

10.Style

 • korzystanie z gotowych stylów
 • modyfikacja stylów

11.Grafika

 • wstawianie grafiki
 • formatowanie obiektów graficznych
 • kształty i obiekty Clipart
 • SmartArt

12.Zarządzanie dokumentami

 • zabezpieczenia dokumentów hasłami
 • zastosowanie podsumowania w dokumentach
 • statystyki dokumentu

*Program kursu/ szkolenia może być zmieniony w zależności od potrzeb i możliwości uczestników.

*MOŻLIWOŚĆ ZABRANIA ZE SOBĄ NA ZAJĘCIA WŁASNEGO LAPTOPA

W cenę szkolenia wchodzą:

 • materiały szkoleniowe

 • przerwy kawowe
 • zaświadczenie na druku MEN

*******************************************************************************************************************************************************

EXCEL 16h

Grupa docelowa

Osoby chcące zdobyć, poszerzyć wiedzę w zakresie obsługi arkusza kalkulacyjnego EXCEL Uczestnikiem może być każdy niezależnie od wieku.

Forma kursu

Kurs realizowany jest głównie w formie praktycznej ok 80%. Teoria urozmaicana jest poprzez dyskusje, ćwiczenia i inne interaktywne formy prowadzenia szkoleń.

Indywidualne podejście

Zajęcia realizowane są w kameralnych grupach, co pozwala trenerowi na bezpośredni kontakt z każdym uczestnikiem Pytania pojawiające się w trakcie kursu otrzymują odpowiedź na bieżąco, tak aby kursanci otrzymali podczas zajęć maksimum informacji, które będą im przydatne w dalszej karierze zawodowej.

Zdobyte kompetencje

 • zdobycie wiedzy i umiejętności o arkuszu kalkulacyjnym EXCEL

Certyfikat

Po ukończeniu kursu, każdy uczestnik otrzymuje certyfikat oraz zaświadczenie na druku MEN.

Program*:

1. Podstawowe wiadomości o arkuszu kalkulacyjnym EXCEL

 • tworzenie dokumentu
 • wprowadzanie tekstu
 • edycja ustawień dokumentu
 • zapisywanie, otwieranie

2.Operacje na komórkach/kolumnach/wierszach/arkuszach

 • wpisywanie, modyfikowanie i usuwanie danych,
 • zaznaczanie danych z wykorzystaniem trików
 • formatowanie układu i struktury tabel
 • wypełnianie serią
 • przesuwanie zakresów i zmiana kolejności kolumn oraz wierszy w tabelach
 • wstawianie, powielanie, przenoszenie arkuszy

3.Formatowanie danych

 • formatowanie, a rzeczywista wartość w komórceZnalezione obrazy dla zapytania excel
 • stosowanie dostępnych formatów
 • przygotowywanie czytelnych zestawień i tabel
 • metody szybkiego formatowania tabel
 • parametry czcionki, wyrównanie i obramowanie
 • malarz formatów
 • poprawne używanie formatowania – format liczbowy, walutowy, procentowy, tekstowy, daty
 • formatowanie za pomocą Tabel Danych.
 • formatowanie komórek zawierających określony tekst

4.Pojęcie i budowa listy danych

 • elementy budowy listy
 • warunki świadczące o poprawności struktury listy

5.Podstawowe operacje na tabelach danych

 • sortowanie
 • filtrowanie
 • wyszukiwanie danych
 • sortowanie
 • wielopoziomowe sortowanie danych

6.Podstawowe obliczenia na wartościach liczbowych

 • określanie zakresu danych do obliczeń
 • podstawowe obliczenia z wykorzystaniem wbudowanych narzędzi
 • obliczenia arytmetyczne z użyciem formuł

7.Funkcje i formuły w Excelu – wiadomości podstawowe

 • obliczenia wykonywane bezpośrednio w komórkach,
 • obliczenia z zastosowaniem adresowania względnego i bezwzględnego – czyli adresowania z symbolem $,
 • kopiowanie formuł,
 • stosowanie narzędzia autosuma i  innych funkcji wbudowanych,
 • stosowanie funkcji suma, średnia, max, min, ile.liczb,
 • funkcja logiczna jeżeli,
 • funkcje daty i czasu i wykonywanie obliczeń na datach,
 • funkcje tekstowe

8.Wstawianie i edycja komentarzy.

9.Tworzenie i edycja wykresów:

 • różne rodzaje wykresów,
 • zmiana zakresów danych,
 • ustawienia formatowania – zmiana kolorów, układu i skali.

10. Ustawienia drukowania: 

 • przygotowanie danych do wydruku
 • wybór optymalnego trybu drukowania
 • wydruk obszernych zestawień

*Program kursu/ szkolenia może być zmieniony w zależności od potrzeb i możliwości uczestników.

*MOŻLIWOŚĆ ZABRANIA ZE SOBĄ NA ZAJĘCIA WŁASNEGO LAPTOPA

W cenę szkolenia wchodzą:

 • materiały szkoleniowe

 • przerwy kawowe
 • zaświadczenie na druku MEN

 

ZAPISZ SIĘ ON LINE!

lub mailowo albo telefonicznie

mail.: szkolenia@profesjaedukacja.pl

tel. :881797333