Kursy medyczne

Kursy medyczne

Informacje
Opiekun osoby starszej 8 h 

Person in Hospital Gown Using Walking Frame Beside Hospital Bed

Grupa docelowa

Osoby, które planują rozpoczęcie pracy jako opiekun osoby starszej lub chcą zdobyć dodatkowe kwalifikacje.

Forma kursu

Kurs realizowany jest głównie w formie praktycznej ok 80%. Teoria urozmaicana jest poprzez dyskusje, ćwiczenia i inne interaktywne formy prowadzenia szkoleń.

Indywidualne podejście

Zajęcia realizowane są w kameralnych grupach, co pozwala trenerowi na bezpośredni kontakt z każdym uczestnikiem Pytania pojawiające się w trakcie kursu otrzymują odpowiedź na bieżąco, tak aby kursanci otrzymali podczas zajęć maksimum informacji, które będą im przydatne w dalszej karierze zawodowej.

Zdobyte kompetencje

 • nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu opieki i pielęgnacji osób starszych

Certyfikat

Po ukończeniu kursu, każdy uczestnik otrzymuje certyfikat oraz zaświadczenie na druku MEN.

Program*:

 1. Prawa seniora.
 2. Etyka pracy – poszanowanie uczuć chorych.
 3. Wybrane formy opieki nad osobą starszą (opieka paliatywna, instytucjonalna, domowa).
 4. Fizjologia starzenia się.problemy geriatryczne.
 5. Opiekun: rola i obowiązki.
 6. Pierwsza pomoc przedmedyczna.
 7. Żywienie osób w wieku podeszłym.
 8. Choroby osób starszych: demencja, Parkinson, Alzheimer, cukrzyca, padaczka, udar mózgu.
 9. Opieka nad osobą starszą.
 10. Czynności związane z opieką i pielęgnacją (osoby chodzące, leżące) – transfer osoby zależnej.
 11. Omówienie potrzeb podopiecznego i sposobów ich zaspokajania.
 12. Zapobieganie odleżynom i innym powikłaniom u osób leżących.
 13. Znaczenie aktywizacji podopiecznych.

*Program kursu/ szkolenia może być zmieniony w zależności od potrzeb i możliwości uczestników.

W cenę szkolenia wchodzą:

– materiały szkoleniowe

– przerwy kawowe

– zaświadczenie na druku MEN

*******************************************************************************************************************************************************

Aktywizacja pacjenta z zespołem otępiennym 8h

Grupa docelowa

Osoby, które planują rozpoczęcie pracy jako opiekun osoby starszej lub chcą zdobyć dodatkowe kwalifikacje.

Forma kursu

Kurs realizowany jest głównie w formie praktycznej ok 80%. Teoria urozmaicana jest poprzez dyskusje, ćwiczenia i inne interaktywne formy prowadzenia szkoleń.

Indywidualne podejście

Zajęcia realizowane są w kameralnych grupach, co pozwala trenerowi na bezpośredni kontakt z każdym uczestnikiem Pytania pojawiające się w trakcie kursu otrzymują odpowiedź na bieżąco, tak aby kursanci otrzymali podczas zajęć maksimum informacji, które będą im przydatne w dalszej karierze zawodowej.

Zdobyte kompetencje

 • nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu opieki i pielęgnacji osób starszych

Certyfikat

Po ukończeniu kursu, każdy uczestnik otrzymuje certyfikat oraz zaświadczenie na druku MEN.

Program*:

 1. Charakterystyka zachowań pacjentów z zespołem otępiennym.
 2. Rodzaje chorób, którym towarzyszą zespoły otępienne.
 3. Różnice w przebiegu i rozwoju poszczególnych chorób z zespołem otępiennym.
 4. Znaczenie codziennego sposobu komunikacji dla tempa rozwoju otępienia.
 5. Różnice pomiędzy orientowaniem na rzeczywistość a walidacją.
 6. Dobór metod aktywizujących w zależności od stopnia otępienia.
 7. Tworzenie banku metod aktywizujących dostępnych w DPS.
 8. Analiza emocji towarzyszących terapii i aktywizacji.
 9. Elementy komunikacji niezbędne w procesie aktywizacji i terapii.

*Program kursu/ szkolenia może być zmieniony w zależności od potrzeb i możliwości uczestników.

W cenę szkolenia wchodzą:

 • materiały szkoleniowe

 • przerwy kawowe
 • zaświadczenie na druku MEN

*******************************************************************************************************************************************************

Motywacja pacjenta do aktywnego uczestnictwa w procesie leczenia 8h

Grupa docelowa

Osoby, które planują rozpoczęcie pracy jako opiekun osoby starszej lub chcą zdobyć dodatkowe kwalifikacje.

Forma kursu

Kurs realizowany jest głównie w formie praktycznej ok 80%. Teoria urozmaicana jest poprzez dyskusje, ćwiczenia i inne interaktywne formy prowadzenia szkoleń.

Indywidualne podejście

Zajęcia realizowane są w kameralnych grupach, co pozwala trenerowi na bezpośredni kontakt z każdym uczestnikiem Pytania pojawiające się w trakcie kursu otrzymują odpowiedź na bieżąco, tak aby kursanci otrzymali podczas zajęć maksimum informacji, które będą im przydatne w dalszej karierze zawodowej.

Zdobyte kompetencje

 • nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu opieki i pielęgnacji osób starszych

Certyfikat

Po ukończeniu kursu, każdy uczestnik otrzymuje certyfikat oraz zaświadczenie na druku MEN.

Grayscale Photography of Patient and Relative Holding Hands

Program*:

 1. Rodzaje motywacji do podejmowania określonych zachowań.
 2. Postawa pacjenta wobec swojego zdrowia.
 3. Określenie możliwości psychicznych i fizycznych pacjenta do aktywnego uczestnictwa w procesie leczenia i pielęgnacji.
 4. Budowanie postawy brania odpowiedzialności za swoje zdrowie.
 5. Wpływ przekonań na zachowania wobec swojego zdrowia.
 6. Samodzielność, samoopieka, samowystarczalność jako wartość.
 7. Praca według zasady: „Pomagać, nie wyręczać”.
 8. Znaczenie współpracy osób sprawujących opiekę w motywacji pacjenta do aktywności w procesie leczenia i pielęgnacji.

*Program kursu/ szkolenia może być zmieniony w zależności od potrzeb i możliwości uczestników.

W cenę szkolenia wchodzą:

 • materiały szkoleniowe

 • przerwy kawowe
 • zaświadczenie na druku MEN

*********************************************************************************************************************************************************************************************

Komunikacja z pacjentem w procesie pielęgnacji 8h

Grupa docelowa

Osoby, które planują rozpoczęcie pracy jako opiekun osoby starszej lub chcą zdobyć dodatkowe kwalifikacje.

Forma kursu

Kurs realizowany jest głównie w formie praktycznej ok 80%. Teoria urozmaicana jest poprzez dyskusje, ćwiczenia i inne interaktywne formy prowadzenia szkoleń.

Indywidualne podejście

Zajęcia realizowane są w kameralnych grupach, co pozwala trenerowi na bezpośredni kontakt z każdym uczestnikiem Pytania pojawiające się w trakcie kursu otrzymują odpowiedź na bieżąco, tak aby kursanci otrzymali podczas zajęć maksimum informacji, które będą im przydatne w dalszej karierze zawodowej.

Zdobyte kompetencje

 • nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu opieki i pielęgnacji osób starszych

Certyfikat

Po ukończeniu kursu, każdy uczestnik otrzymuje certyfikat oraz zaświadczenie na druku MEN.

Program*:

 1. Zasady komunikacji z mieszkańcem DPS:

 2. Wychwytywanie informacji od mieszkańca komunikowanych nie wprost w czasie wykonywania czynności pielęgnacyjnych

 3. Parafrazowanie jako warunek weryfikowania wzajemnych oczekiwań i nawiązania kontaktu terapeutycznego

 4. Specyfika komunikowania się z osobami z objawami chorób otępiennych

 5. Orientowanie na rzeczywistość i walidacja w procesie komunikacji

 6. Specyfika komunikowania się z osobami z zaburzeniami zmysłów (wzrok, słuch, dotyk, smak, węch)

 7. Specyfika komunikacji z mieszkańcem z zaburzeniami psychicznymi (schizofrenia, choroba alkoholowa)

 8. Motywacja do samodzielności i zawieranie kontraktów w tym zakresie.

 9. Przepływ informacji na temat mieszkańca pomiędzy pracownikami DPS.

*Program kursu/ szkolenia może być zmieniony w zależności od potrzeb i możliwości uczestników.

W cenę szkolenia wchodzą:

 • materiały szkoleniowe

 • przerwy kawowe
 • zaświadczenie na druku MEN

*********************************************************************************************************************************************************************************************

Pozostałe tematy szkoleń:

 1. Superwizja w pracy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w DPS.
 2. Praktyczne aspekty leczenia ran przewlekłych.
 3. Wybrane aspekty opieki nad pacjentem geriatrycznym.
 4. Podstawy geriatrii dla opiekunów sprawujących opiekę nad mieszkańcem DPS.
 5. Rola pielęgniarki w postępowaniu z pacjentem z nietrzymaniem moczu.
 6. Skuteczna komunikacja werbalna z pacjentem i jego rodziną.
 7. Metody edukacji pacjenta i jego rodziny.
 8. Ergonomia pracy pielegniarki i opiekuna medycznego.
 9. Metody motywowania i aktywizacji osób starszych.
 10. Praca z trudnym klientem domu pomocy społecznej.
 11. Metody radzenia sobie ze stresem w codziennej pracy.
 12. Asertywna komunikacja z podopiecznym i tworzenia indywidualnego planu wsparcia.
 13. Metody radzenia sobie z agresją mieszkańca domu pomocy społecznej.
 14. Specyfika pracy z mieszkańcem DPS ze schorzeniami i zaburzeniami psychicznymi.

ZAPISZ SIĘ ON LINE!

lub mailowo albo telefonicznie

mail.: szkolenia@profesjaedukacja.pl

tel. :881797333