Kursy specjalistyczne

Kursy specjalistyczne

Informacje

Asystentka – sekretarka /Office Manager 16h Cena  550zł

Grupa docelowa

Osoby, które planują rozpoczęcie pracy jako asystentka, sekretarka lub office manager. Osoby, które chcą nabyć dodatkowe kwalifikacje. A także osoby, chcą spróbować swoich sił w nowym temacie.

Forma kursu

Kurs realizowany jest głównie w formie praktycznej ok 80%. Teoria urozmaicana jest poprzez dyskusje, ćwiczenia i inne interaktywne formy prowadzenia szkoleń.

Indywidualne podejście

Zajęcia realizowane są w kameralnych grupach, co pozwala trenerowi na bezpośredni kontakt z każdym uczestnikiem Pytania pojawiające się w trakcie kursu otrzymują odpowiedź na bieżąco, tak aby kursanci otrzymali podczas zajęć maksimum informacji, które będą im przydatne w dalszej karierze zawodowej.

Zdobyte kompetencje

 • etyka zawodu,
 • prezentowanie wizerunku firmy,
 • organizacja pracy biura i sekretariatu
 • organizowanie delegacji krajowych i zagranicznych
 • wybrane aspekty prawa pracy z elementami prawa kadrowego

Certyfikat

Po ukończeniu kursu, każdy uczestnik otrzymuje certyfikat oraz zaświadczenie na druku MEN.

Program*:

1.Zagadnienia kultury i etyki zawodu

   • ideał asystentki – sekretarki /Office Manager
   • profesjonalizm sekretarki/Office Managera
   • organizacja i planowanie pracy, zadań- techniki
   • organizacja przestrzeni pracy- przechowywanie i archiwizacja dokumentów

2. Zasady organizacji biura i sekretariatu

   • co to jest sekretariat?
   • sekretariat w strukturze organizacji firmy
   • sekretariat w małej firmie prywatnej
   • sekretariat w przedsiębiorstwie państwowym
   • sekretariat w spółce akcyjnej
   • sekretariat w administracji państwowej
   • sekretariat w administracji samorządowej
   • czynności kancelaryjne w sekretariacie
   • fazy obiegu pismWhite Sitting Behind Counter Under Television
   • minimum na temat korespondencji
   • zarządzanie czasem
   • szefowie i asystentki
   • współpracownicy i interesanci
   • rozmowy telefoniczne
   • delegacje służbowe, krajowe i zagraniczne

3. Komunikacja interpersonalna

   • rola i znaczenie efektywnej komunikacji w tworzeniu wizerunku firmy
   • sztuka efektywnego słuchania
   • obraz firmy prezentowany klientowi
   • asertywność

4. Komunikacja telefoniczna i pisemna

   • kontakt telefoniczny
   • efektywność rozmowy telefonicznej
   • etykieta w rozmowie telefonicznej
   • zasady tworzenia pism formalnych
   • netykieta, czyli savoir-vivre w Internecie (e-mail)
   • zajęcia praktyczne z wykorzystaniem książki nadawczej

5. Kultura przyjmowania gości

   • organizacja spotkań biznesowych
   • przyjmowanie delegacji zagranicznych
   • organizacja delegacji

6. Komputeryzacja prac biurowych

   • pisma służbowe, protokoły i umowy
   • raporty kasowe, praca na arkuszach kalkulacyjnych, wykresów, tabel
   • przygotowanie prezentacji
   • internet
   • poczta elektroniczna
   • Word
   • Excel
   • PowerPoint
   • Access

7. Poznanie obsługi urządzeń techniki biurowej

   • komputer
   • fax
   • kserokopiarka
   • skaner

8.Prawo pracy

   • teczka osobowa – co powinno się w niej zawierać, ćwiczenia praktyczne
   • różnice pomiędzy umową cywilnoprawną, a umową o pracę
   • ewidencja czasu pracy
   • wnioski urlopowe
   • rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem

Program kursu/ szkolenia może być zmieniony w zależności od potrzeb i możliwości uczestników.

W cenę szkolenia wchodzą:

– materiały szkoleniowe

– materiały do pracy

– przerwy kawowe

– zaświadczenie na druku MEN
*******************************************************************************************************************************************************

Kasjer sprzedawca obsługa kasy fiskalnej i terminali płatniczych 16h Cena 450zł

Grupa docelowa

Osoby, które planują rozpoczęcie pracy jako kasjer sprzedawca. Osoby, które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe

Forma kursu

Kurs realizowany jest głównie w formie praktycznej ok 80%. Teoria urozmaicana jest poprzez dyskusje, ćwiczenia i inne interaktywne formy prowadzenia szkoleń.

Indywidualne podejście

Zajęcia realizowane są w kameralnych grupach, co pozwala trenerowi na bezpośredni kontakt z każdym uczestnikiem Pytania pojawiające się w trakcie kursu otrzymują odpowiedź na bieżąco, tak aby kursanci otrzymali podczas zajęć maksimum informacji, które będą im przydatne w dalszej karierze zawodowej.

Zdobyte kompetencje

 • rozmowa z Klientem
 • sprawnego i bezproblemowego przeprowadzania całego procesu sprzedaży
 • obsługi kasy fiskalnej i terminala płatniczego
 • wystawiania faktur oraz innych pokwitowań
 • przyjmowania reklamacji lub zwrotu
 • rozliczania utargu
 • przyjmowania, wydawania lub zwrotu towaru na magazyn

Certyfikat

Po ukończeniu kursu, każdy uczestnik otrzymuje certyfikat oraz zaświadczenie na druku MEN.

Program*:

1. Zawód – Kasjer sprzedawca

   • podstawowe zadania i obowiązki
   • odpowiedzialność kasjera
   • opis i organizacja stanowiska handlowego
   • bhp

2. Obsługa Klienta podstawą sukcesu sprzedaży

 • Close-up Photography Two Brown Cards
   • prezentacja produktu
   • techniki sprzedaży i zasady prowadzenia rozmów handlowych
   • transakcja sprzedaży (przyjmowanie należności od klientów w formie gotówki, czeku, karty kredytowej, bonu towarowego)
   • przyjmowanie reklamacji
   • rozliczanie utargu

3. Obsługa kas fiskalnych – praktyczna nauka sprzedaży i pracy na kasach

   • podstawowe pojęcia fiskalne
   • budowa, rodzaje kas, systemy kasowe
   • rodzaje płatności na kasie fiskalnej
   • programowanie podstawowych parametrów kasy
   • zalogowanie kasjera
   • sprzedaż na kasie fiskalnej – sprzedaż pojedyncza z powtórzeniem
   • sprzedaż za pomocą kodów PLU, kodów kreskowychwystawianie paragonów fiskalnych
   • obowiązkowe informacje zawarte na paragonie
   • storno – anulowanie paragonu
   • wpłata i wypłata gotówki
   • obrót towarami zwrotnymi
   • raporty: raporty fiskalne i podglądowe, dzienne i miesięczne, okresowe, towarowy

4. Obsługa terminali płatniczych – praktyczna nauka sprzedaży i pracy na terminalach

   • rodzaje kart płatniczych
   • oszustwa kartowe
   • usługi dodatkowe:

a) cash back

b) preautoryzacja

c) mail order/ telefon order

d) key entry

e) pre paid

f) transakcje DCC

   • logowanie użytkownika
   • konfiguracja i uruchomienie
   • realizacja płatności
   • realizacja doładowań
   • funkcje systemu
   • funkcje konfiguracji
   • funkcje testowe
   • funkcje drukowania

5. Gospodarka magazynowa i fakturowanie

 • wystawianie faktur wydanie towaru – wydanie zewnętrzne WZ
 • przyjmowanie dostaw – przyjęcie zewnętrzne PZ
 • wydanie na użytek firmy – rozchód wewnętrzny RW
 • przesunięcia magazynowe
 • zasady inwentaryzacji

Program kursu/ szkolenia może być zmieniony w zależności od potrzeb i możliwości uczestników.

W cenę szkolenia wchodzą:

– materiały szkoleniowe

– materiały do pracy

– przerwy kawowe

– zaświadczenie na druku MEN

*******************************************************************************************************************************************************

Sprzedaż i obsługa klienta 16h Cena 520zł

Grupa docelowa

Osoby chcące zdobyć, poszerzyć wiedzę w zakresie sprzedaży i obsługi klienta.Handlowcy i pracownicy działu obsługi klienta i działu sprzedaży.Wszystkie osoby, które maja kontakt z klientem.

Forma kursu

Kurs realizowany jest głównie w formie praktycznej ok 80%. Teoria urozmaicana jest poprzez dyskusje, ćwiczenia i inne interaktywne formy prowadzenia szkoleń. Zajęcia praktyczne są prowadzone na modelach- żywych osobach.

Indywidualne podejście

Zajęcia realizowane są w kameralnych grupach, co pozwala trenerowi na bezpośredni kontakt z każdym uczestnikiem. Pytania pojawiające się w trakcie kursu otrzymują odpowiedź na bieżąco, tak aby kursanci otrzymali podczas zajęć maksimum informacji, które będą im przydatne w dalszej karierze zawodowej.

Zdobyte kompetencje

 • zwiększenie efektywności komunikacyjnej w rozmowach sprzedażowych i posprzedażowych oraz przy obsłudze klientów
 • identyfikacja potrzeb rozmówcy i uświadamianie potrzeb klientowi
 • nabycie umiejętności prowadzenia poszczególnych etapów sprzedaży
 • nabycie praktycznych umiejętności profesjonalnej obsługi klienta
 • przygotowanie do wypracowania standardów zachowań sprzedawcy
 • rozwinięcie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach

Male Owner Assisting Customer in Choosing ProductCertyfikat

Po ukończeniu kursu, każdy uczestnik otrzymuje certyfikat oraz zaświadczenie na druku MEN.

Program*:

1.Wprowadzenie – co to jest profesjonalna obsługa klienta:

   • na czym polega dobra obsługa klienta
   • zmieniające się wymagania klienta

2.Najważniejsze reguły i zasady profesjonalnej obsługi klienta

   • standardy obsługi klienta a wizja, misja i strategia firm
   • rola i znaczenie odkrywania, zaspokajania i przekraczania oczekiwań klientów
   • sposoby odkrywania i zaspokajania potrzeb klientów Firmy

3.Budowanie pozytywnych relacji w kontakcie z klientem

   • nastawienie – fundament pozytywnych relacji
   • elastyczność w kontaktach z klientami

4.Psychologia klienta:

Car Mechanic with Female Customer

   • typologia zachowań klientów i handlowców,
   • typologia 4K,
   • wzajemne relacje i ich efektywność,
   • asertywne zachowania w kontakcie z klientem,
   • trudne” rozmowy z klientem,
   • rozpoznawanie rzeczywistych potrzeb klienta,
   • techniki skutecznego kreowania potrzeb klienta.
   • trudny klient

5.Manipulacje ze strony klientów – rozpoznawanie i przeciwdziałanie

   • manipulacja i perswazja
   • dostrajanie”
   • moc i magia słowa

6.Sprzedaż i obsługa klienta a rozpoznawanie jego potrzeb

   • określenie celów sprzedaży
   • zakazane zwroty
   • zwroty pro i anty sprzedażowe
   • metody rozpoznawania potrzeb klienta
   • zadawanie pytań i słuchanie jako podstawa sukcesu w komunikacji z klientem
   • przedaż za pomocą języka Cech – Zalet – Korzyści
   • metody prezentacji produktu
   • przezwyciężanie zastrzeżeńWoman Talking to Salesperson at Jeweler

7.Trudne sytuacje w kontaktach z klientami

   • zarzuty klienta
   • trudne sytuacje
   • zarzuty rzeczywiste i pozorne
   • uprzedzanie i rozwiązywanie obiekcji i zastrzeżeń klienta
   • narzędzia asertywności i ograniczania skutków stresu

8.Etapy rozwiązywania zastrzeżeń zgłaszanych przez klientów

   • identyfikacja problemu klienta
   • ustalanie celu działania
   • narzędzia służące do poszukiwania rozwiązań
   • wdrożenie rozwiązań

9.Skuteczna finalizacja

   • technika trybu warunkowego
   • technika drobnych alternatyw
   • technika połączona
   • technika pytań alternatywnych
   • technika oparta na zasadzie zgody domniemanej

*Program kursu/ szkolenia może być zmieniony w zależności od potrzeb i możliwości uczestników.

W cenę szkolenia wchodzą:

 • udział w szkoleniu

 • przerwy kawowe

 • zaświadczenie na druku MEN

 • materiały i narzędzia szkoleniowe

*******************************************************************************************************************************************************

Manager salonu kosmetyczno- fryzjerskiego 16h Cena 700zł

Grupa docelowa

Osoby chcące otworzyć własny salon kosmetyczno- fryzjerski. Osoby, które chcą rozpocząć pracę jako manager salonu.

Forma kursu

Female Receptionist Attending Call

Kurs realizowany jest głównie w formie praktycznej ok 80%. Teoria urozmaicana jest poprzez dyskusje, ćwiczenia i inne interaktywne formy prowadzenia szkoleń.

Indywidualne podejście

Zajęcia realizowane są w kameralnych grupach, co pozwala trenerowi na bezpośredni kontakt z każdym uczestnikiem. Pytania pojawiające się w trakcie kursu otrzymują odpowiedź na bieżąco, tak aby kursanci otrzymali podczas zajęć maksimum informacji, które będą im przydatne w dalszej karierze zawodowej.

Zdobyte kompetencje

 • zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia i zarządzania salonem kosmetyczno -fryzjerskim

Certyfikat

Po ukończeniu kursu, każdy uczestnik otrzymuje certyfikat oraz zaświadczenie na druku MEN.

Program*:

1.Organizacja i funkcjonowanie salonu fryzjersko-kosmetycznego.

2. Twój personel:

 • dobór i rekrutacja pracowników
 • motywacja do dobrej i wydajnej pracy
 • sprawne zarządzanie
 • kontrola działań pracowników
 • zagadnienia prawne
 • zagadnienia kadrowe – prawo pracy

3.Twój klient:

 • program – stały klient
 • obsługa klienta

4.Pozyskiwanie nowych źródeł klientów – marketing,reklama ,Social Media

5.Oferta

 • czego nie może zabraknąć – wachlarz zabiegów fryzjersko – kosmetycznychOrchid Spa Treatment
 • omówienie marek produktów kosmetycznych i fryzjerskich
 • sprzedaż detaliczna

6.Zaopatrzenie.

7.Planowanie i raportowanie.

8.Jak ułatwić sobie pracę – oprogramowania komputerowe.

9.Odporność na stres, sytuacje trudne, reklamacje.

10.Estetyka i wystrój.

*Program kursu/ szkolenia może być zmieniony w zależności od potrzeb i możliwości uczestników.

W cenę szkolenia wchodzą:

 • materiały i narzędzia szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • zaświadczenie na druku MEN

ZAPISZ SIĘ ON LINE!

lub mailowo albo telefonicznie

mail.: szkolenia@profesjaedukacja.pl

tel. :881797333