Podolog/pediukirzystka

Podolog/pediukirzystka

Informacje

Opis kierunku:
Wykonuje zabiegi pielęgnacyjne w obrębie kończyn dolnych; rozpoznaje zmiany patologiczne i pielęgnuje stopy osób w podeszłym wieku, chorych na cukrzycę oraz innych osób wymagających takiej opieki; wykorzystuje sprzęt specjalistyczny; dba o standard wykonywanych zabiegów; współpracuje z lekarzami specjalistami oraz ośrodkami odbiorców usług podologicznych.
Zadania zawodowe:
– samodzielnie rozpoznawanie zmian patologicznych w obrębie kończyn dolnych oraz ich przyczyn;
– dobór procedur terapeutycznych odpowiednich dla określonego pacjenta;
– wykonywanie odpowiednich zabiegów przywracających zdrowy wygląd i dobre funkcjonowanie stóp: prawidłowe obcinanie paznokci, szlifowanie i korygowanie paznokci, usuwanie zgrubień, odcisków itp.;
– posługiwanie się specjalistycznym sprzętem niezbędnym do osiągnięcia efektu pielęgnacyjnego takim jak: frezarki podologiczne, frezy, ortezy indywidualnego zaopatrzenia itp.;
– dbałość o stan sanitarno-higieniczny sprzętu i narzędzi używanych do zabiegów (np. czyszczenie myjką ultradźwiękową);
– eliminowanie ryzyka zakażenia przy wykonywaniu zabiegów: używanie materiałów jednorazowego użytku oraz odpowiednich wyrobów medycznych i kosmetyków;
– przekazywanie pacjentom wskazówek dotyczących pielęgnacji stóp oraz polecanie odpowiednich wkładek ortopedycznych;
– współpraca z lekarzami specjalistami: flebologiem, dermatologiem, diabetologiem oraz chirurgiem;
– współpraca z domami pomocy społecznej, poradniami diabetologicznymi, ośrodkami rehabilitacji w celu dotarcia do grup odbiorców usług podologicznych;
– prowadzenie profilaktyki z zakresu dysfunkcji stóp: publikowanie artykułów w prasie, wygłaszanie pogadanek dla osób chorych na cukrzycę oraz w podeszłym wieku itp.,
– dbałość o ciągłe poszerzanie doświadczeń i wiedzy zawodowej;
– uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach, seminariach i targach podologicznych.

Tytuł zawodowy: Podolog
Numer zawodu: 323014
Możliwości zatrudnienia: Możesz podjąć pracę w: gabinetach kosmetycznych, salonach odnowy biologicznej, SPA. Możesz również otworzyć własną działalność gospodarczą.
Czas trwania nauki: 1 rok, 2 semestry
Program nauczania: autorski
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak. Zaświadczenia są bezpłatne.

Plan nauczania:

Plan nauczania/Liczba godzin w cyklu nauczania
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy – 20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej – 20
JOZ – Język obcy zawodowy – 30
PKS – Podstawy komunikacji społecznej – 20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
RAZEM:
Praktyki zawodowe: brak obowiązku odbycia praktyk zawodowych