Rejestratorka medyczna

Rejestratorka medyczna

Informacje

Opis kierunku:
Instaluje w samochodach elektryczne i elektroniczne urządzenia, prawidłowo ustawia zapłon i światła samochodowe; przeprowadza naprawy lub regeneruje uszkodzone urządzenia elektryczne, posługując się amperomierzami, woltomierzami, urządzeniami diagnostycznymi do ustawiania i regulacji zapłonu i ustawiania świateł, kluczami dynamometrycznymi, wkrętakami z napędem pneumatycznym, specjalnymi przyrządami umożliwiającymi montowanie i demontowanie elektrycznych urządzeń samochodowych oraz typowymi narzędziami ślusarskimi.
Zadania zawodowe:
– przyjmowanie samochodów lub zespołów samochodowych do naprawy i sporządzanie protokołu przyjęcia;
– ustalanie rodzaju niesprawności i ich przyczyn metodami diagnostycznymi;
– ustalanie sposobu usunięcia niesprawności, wymiana zespołu, wymiana części zespołu, naprawa części;
– demontaż zespołu, mycie części, weryfikacja części, wymiana lub naprawa;
– montowanie wiązek elektrycznych, rozruszników, elementów układu oświetlenia, zespołu wycieraczek, akumulatorów, zespołu wyłączników, regulatorów napięcia, prądnic i świateł awaryjnych, cewek zapłonowych, sygnałów dźwiękowych, elektrycznych pompek paliwowych i spryskiwaczy;
– ustawianie i regulowanie zapłonu, ustawianie reflektorów; ładowanie akumulatorów;
– konserwacja urządzeń elektrycznych samochodu, przeglądy okresowe i okresowa obsługa zespołów;
– dokonywanie badań diagnostycznych i usuwanie usterek układów mechanicznych warunkujących dopuszczenie pojazdu do ruchu;
– dokonywanie rozliczeń kosztów materiałów i robocizny usług naprawczych;
– organizowanie stanowiska pracy, urządzeń diagnostycznych, narzędzi,
– przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

Tytuł zawodowy: Rejestratorka medyczna
Numer zawodu: 422603
Możliwości zatrudnienia: Zakłady opieki zdrowotnej (klinika, szpital, oddział, przychodnia lekarska, przychodnia stomatologiczna, laboratorium).
Czas trwania nauki: 1 rok, 2 semestry
Program nauczania: autorski
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak. Zaświadczenia są bezpłatne.

Plan nauczania:

Plan nauczania/Liczba godzin w cyklu nauczania
Podstawy prawa – przepisy prawa obowiązujące w zawodzie – 45
Dokumentacja usług zdrowotnych – 40
Rozliczanie i klasyfikacja usług medycznych – 30
Technika biurowa i dokumentacja medyczna – 40
Kultura i etyka zawodu, tajemnica medyczna – 20
Podstawy psychologii – 25
Trening umiejętności społecznych – 20
RAZEM: 220