Szkolenia otwarte dla jednostek budżetowych

Szkolenia otwarte dla jednostek budżetowych

Informacje
Nazwa szkolenia data miejsce cena
Zmiany w prawie pracy od stycznia 2019r. 24.01.2019 Warszawa 490
 

Samochód służbowy i jego rozliczanie w 2019 roku – zmiany podatkowe w leasingu, amortyzacji i kosztach samochodów osobowych od 2019 r.

10.01.2019 Warszawa 490
Nowelizacja KPA – najważniejsze problemy 16.01.2019 Warszawa 490
Zamówienia publiczne – nieprawidłowości i oszustwa, zmowy przetargowe, elektronizacja 14.01.2019 Warszawa 590
 

Antykorupcja w sektorze publicznym – skuteczny system antykorupcyjny

8.01.2019 Warszawa 590
 

Kwalifikowalność wydatków ze szczególnym uwzględnieniem zasady konkurencyjności i zamówień publicznych

23.01.2019 Warszawa 590
Kontrola zarządcza w jednostkach budżetowych 18.01.2019 Warszawa 490
Rozliczanie Projektów Unijnych w praktyce – warsztaty 15.01.2019 Warszawa 490
 

Pomoc publiczna w urzędach pracy i instytucjach szkoleniowych w ramach projektów współfinansowanych ze środków ue 2014-2020

30.01.2019 Warszawa 490
 

Zmiany w podatku vat oraz rozliczanie podatku vat w jst. Liczenie prewspółczynnika i proporcji oraz dokonywanie korekt rocznych

17.01.2019 Warszawa 490
Dyscyplina finansów publicznych 21.01.2019 Warszawa 590