Szkolenia zamknięte dla firm

Szkolenia zamknięte dla firm

Informacje

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponujemy przede wszystkim szkolenia zamknięte.

Szkolenia te cieszą się największym zainteresowaniem ze względu na dostosowanie tematyki szkolenia do aktualnej sytuacji w danej firmie.

Każde szkolenie wewnętrzne realizujemy w kolejnych etapach:

I etap: rozmowa klienta z dyrektorem ds. szkoleń – ustalanie tematyki szkolenia

II etap: ustalenie odpowiedniego , najlepszego wykładowcy, trenera do przeprowadzenia szkolenia

III etap: przekazanie trenerowi bieżacych zagadnień oraz celów dotyczących firmy

IV etap: ustalenie dogodnego terminu

V etap: szkolenie – rozwiązywanie problemów w firmie

Dzięki tym etapom uczestnicy zajęć otrzymują materiały szkoleniowe, wiadomości oraz skuteczne metody pozwalające zrealizować założone cele.

Szkolenia zamknięte cechuje m.in.:

 • program szkolenia dostosowany jest do wymogów Klienta, opracowywany na podstawie zebranych szczegółowych informacji
 • miejsce oraz termin szkolenia wskazany jest przez Klienta
 • uczestnicy szkolenia zamkniętego otrzymują od wykładowcy rozwiązania konkretnych problemów działalności firmy
 • materiały szkoleniowe oraz sposób prowadzenia zajęć dostosowane są do specyfiki i wymagań Klienta
 • wykładowcy szkoleń wewnętrznych to najlepsi specjaliści w swoich dziedzinach, praktycy, którzy uczestniczą w zmianach polityki rachunkowo-podatkowej, są autorami licznych publikacji, ich wiedza poparta jest wieloletnim doświadczeniem zawodowym

Podatki

 • Ordynacja podatkowa
 • Podatki CIT, VAT i PIT
 • Ceny transferowe – obrona i dokumentacja
 • Analiza umów o unikaniu podwójnego opodatkowaniaBusiness Building
 • Podatek VAT od podstaw
 • Faktura VAT
 • Akcyza 2018 – nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym
 • Podatek od nieruchomości i podatki lokalne
 • Optymalizacja podatkowa w 2018 r.
 • Podatki w 2018 roku dla banków i instytucji finansowych

Rachunkowość

 • Rachunkowość i sprawozdawczość TFI i funduszy inwestycyjnych
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF/MSR (od podstaw)
 • MSR 12 – podatek dochodowy odroczony
 • MSSF 15 -–przychody z umów z klientami
 • MSSF 16 – leasing
 • MSSF 7 i MSSF 9 – rachunkowość instrumentów finansowych
 • Rachunkowość i sprawozdawczość w bankach
 • Zmiany w Ustawie o Rachunkowości
 • Zamknięcie roku bilansowe i podatkowe.

Prawo

 • Przeciw działanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmowi
 • Odpowiedzialność członków zarządu i rad nadzorczych
 • Prawo pracy
 • Delegacje służbowe
 • Nowelizacja Prawa zamówień publicznych
 • Prawo autorskie i prawa pokrewne
 • Windykacja należności
 • Przeciwdziałanie mobbingowi

Audyt

 • Audyt zewnętrzny projektu unijnego
 • Audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwie
 • Audyt efektywnościowy
 • Audyt w zakresie przeciwdziałania korupcji

Szkolenia miękkie

 • Skuteczne zarządzanie czasem
 • Zarządzanie zespołem – jak radzić sobie z konfliktem?
 • Zarządzanie relacjami kadry kierowniczej w aspekcie elementów etykiety savoir vivre
 • Savoir Vivre zarządzania obsługą klientów przez sekretariat oraz współpraca z kierownictwem
 • Profesjonalna obsługa klienta
 • Zarządzanie stresem
 • Zarządzanie zespołem i motywowanie pracowników
 • Obowiązkowe szkolenie dla wszystkich przedsiębiorców „Jak szanować pracownika”

Zapraszamy do kontaktu już dziś!

Kontakt:

Magdalena Rogalska

Dyrektor ds. szkoleń

mail.: szkolenia@profesjaedukacja.pl

tel. :881797333