Szkolenia zamknięte dla jednostek budżetowych

Szkolenia zamknięte dla jednostek budżetowych

Informacje

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponujemy przede wszystkim szkolenia zamknięte.

Szkolenia te cieszą się największym zainteresowaniem ze względu na dostosowanie tematyki szkolenia do aktualnej sytuacji

w danej jednostce.

Każde szkolenie wewnętrzne realizujemy w kolejnych etapach:

I etap: rozmowa klienta z dyrektorem ds. szkoleń – ustalanie tematyki szkolenia,

II etap: ustalenie odpowiedniego , najlepszego wykładowcy, trenera do przeprowadzenia szkolenia,

III etap: przekazanie trenerowi bieżących zagadnień oraz celów dotyczących jednostki,

IV etap: ustalenie dogodnego terminu,

V etap: szkolenie – rozwiązywanie problemów w jednostce.

Dzięki tym etapom uczestnicy zajęć otrzymują materiały szkoleniowe, wiadomości oraz skuteczne metody pozwalające zrealizować założone cele.

Szkolenia zamknięte cechuje m.in.:

 • program szkolenia dostosowany jest do wymogów Klienta, opracowywany na podstawie zebranych szegółowych informacji
 • miejsce oraz termin szkolenia wskazany jest przez Klienta
 • uczestnicy szkolenia zamkniętego otrzymują od wykładowcy rozwiązania konkretnych problemów działalności jednostki
 • materiały szkoleniowe oraz sposób prowadzenia zajęć dostosowane są do specyfiki i wymagań Klienta (
 • wykładowcy szkoleń wewnętrznych to najlepsi specjaliści w swoich dziedzinach, praktycy, którzy uczestniczą w zmianach polityki rachunkowo-podatkowej, są autorami licznych publikacji, ich wiedza poparta jest wieloletnim doświadczeniem zawodowym

Rachunkowość budżetowaPoland, Warsaw, The Office

 • Rachunkowość budżetowa od podstaw
 • Rachunkowość budżetowa dla zaawansowanych
 • Zasady polityki rachunkowości oraz procedury kontroli finansowej w jsfp
 • Sprawozdawczość budżetowa jst
 • Roczne sprawozdanie finansowe i zasady sporządzania bilansu
 • Zamknięcie ksiąg rachunkowych w jsfp
 • Inwentaryzacja w jsfp
 • Wydatki strukturalne – sprawozdania Rb-WSa i Rb-WSb
 • Dochody/wydatki w jednostkach budżetowych
 • Majątek trwały w jsfp
 • Podatek VAT w jst
 • Centralizacja VAT i JPK w jst
 • Podatki i opłaty lokalne
 • SPLIT PAYMENT oraz bieżące problemy sektora publicznego w zakresie podatku VAT

Finanse publiczne

 • Ustawa o finansach publicznych
 • Dyscyplina finansów publicznych
 • Dotacje ze środków publicznych
 • Budżet zadaniowy
 • Kontrola zarządcza
 • Zarządzanie ryzykiem

Prawo

 • Ustawa Prawo Zamówień Publicznych
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • Prawo Pracy
 • Kadry i płace
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Delegacje służbowe
 • Windykacja i egzekucja należności pieniężnych w administracji publicznej

Fundusze unijne

 • Nowa perspektywa na lata 2014-2020
 • Ustawa o finansach publicznych i rozporządzenia dotyczące Nowej Perspektywy 2014-2020
 • Zarządzanie projektem finansowanym ze środków pomocowych UE
 • Zasady księgowania środków pomocowych UE w Nowej Perspektywie 2014-2020
 • Rachunkowość projektowa w ramach RPO, PO IŚ, WER
 • Kwalifikowalność wydatków w ramach RPO, PO IŚ, WER, EFRROW, EFMR
 • Zamówienia Publiczne przy realizacji projektów unijnych
 • Pomoc Publiczna
 • Kontrola i audyt projektów finansowanych ze środków unijnych
 • Procedura ocen oddziaływania na środowisko w projektach finansowanych ze środków pomocowych UE

Szkolenia miękkie

 • Skuteczne zarządzanie czasem
 • Zarządzanie zespołem – jak radzić sobie z konfliktem?
 • Zarządzanie relacjami kadry kierowniczej w aspekcie elementów etykiety savoir vivreFlag, Poland, Patriotism, Flag Of Poland, Homeland
 • Savoir Vivre zarządzania obsługą klientów przez sekretariat oraz współpraca z kierownictwem
 • Profesjonalna obsługa klienta
 • Zarządzanie stresem
 • Zarządzanie zespołem i motywowanie pracowników

Zapraszamy do kontaktu już dziś!

Kontakt:

Magdalena Rogalska

Dyrektor ds. szkoleń

mail.: szkolenia@profesjaedukacja.pl

tel. :881797333