Technik administracji

Technik administracji

Informacje

Opis kierunku:
Instaluje w samochodach elektryczne i elektroniczne urządzenia, prawidłowo ustawia zapłon i światła samochodowe; przeprowadza naprawy lub regeneruje uszkodzone urządzenia elektryczne, posługując się amperomierzami, woltomierzami, urządzeniami diagnostycznymi do ustawiania i regulacji zapłonu i ustawiania świateł, kluczami dynamometrycznymi, wkrętakami z napędem pneumatycznym, specjalnymi przyrządami umożliwiającymi montowanie i demontowanie elektrycznych urządzeń samochodowych oraz typowymi narzędziami ślusarskimi.
Zadania zawodowe:
– przyjmowanie samochodów lub zespołów samochodowych do naprawy i sporządzanie protokołu przyjęcia;
– ustalanie rodzaju niesprawności i ich przyczyn metodami diagnostycznymi;
– ustalanie sposobu usunięcia niesprawności, wymiana zespołu, wymiana części zespołu, naprawa części;
– demontaż zespołu, mycie części, weryfikacja części, wymiana lub naprawa;
– montowanie wiązek elektrycznych, rozruszników, elementów układu oświetlenia, zespołu wycieraczek, akumulatorów, zespołu wyłączników, regulatorów napięcia, prądnic i świateł awaryjnych, cewek zapłonowych, sygnałów dźwiękowych, elektrycznych pompek paliwowych i spryskiwaczy;
– ustawianie i regulowanie zapłonu, ustawianie reflektorów; ładowanie akumulatorów;
– konserwacja urządzeń elektrycznych samochodu, przeglądy okresowe i okresowa obsługa zespołów;
– dokonywanie badań diagnostycznych i usuwanie usterek układów mechanicznych warunkujących dopuszczenie pojazdu do ruchu;
– dokonywanie rozliczeń kosztów materiałów i robocizny usług naprawczych;
– organizowanie stanowiska pracy, urządzeń diagnostycznych, narzędzi,
– przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

Tytuł zawodowy: Technik administracji
Numer zawodu: 334306
Kwalifikacje zawodowe: A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji
Możliwości zatrudnienia: Technik administracji znajdzie zatrudnienie w takich miejscach jak: urzędy wojewódzkie, urzędy rejonowe, urzędy powiatowe i gminne, sądy, podmioty gospodarcze, firmy ubezpieczeniowe, banki, urzędy skarbowe.
Czas trwania nauki: 2 lata, 4 semestry
Program nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak. Zaświadczenia są bezpłatne.

Plan nauczania:

Plan nauczania/Liczba godzin w cyklu nauczania
Podstawy przedsiębiorczości – 20
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
Działalność gospodarcza – 65
Język obcy zawodowy – 55
Podstawy prawa cywilnego – 55
Podstawy prawa pracy – 60
Podstawy prawa administracyjnego – 80
Finanse publiczne – 25
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
Pracownia pracy biurowej – 160
Pracownia administracji – 180
RAZEM: 700
Praktyki zawodowe: 320 godzin