Technik usług kosmetycznych

Technik usług kosmetycznych

Informacje

Opis kierunku:
Przeprowadza diagnozę kosmetyczną klientów; wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i upiększające całego ciała, twarzy, dłoni i stóp itp.; udziela porad kosmetycznych; prowadzi rozliczenia z klientami; dba o wygląd miejsca pracy; utrzymuje zgodny z normami sanitarno-epidemiologicznymi stan narzędzi pracy; śledzi bieżące techniki wykonywania zabiegów kosmetycznych i pielęgnacyjnych
Zadania zawodowe:
– przeprowadzanie wywiadu z klientem mającego na celu rozpoznanie potrzeb i oczekiwań klienta, alergii oraz innych istotnych czynników, mających znaczenie przy wykonywaniu zabiegów kosmetycznych oraz określaniu przeciwwskazań do wykonania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających;
– rozpoznawanie rodzaju skóry oraz diagnozowanie stanu skóry i przydatków skórnych, w tym rozpoznawanie zmian patologicznych na skórze w celu określenia odpowiednich metod pielęgnacji z uwzględnieniem zasad profilaktyki chorób skóry;
– zaopatrywanie się w surowce i preparaty kosmetyczne właściwe dla wykonywanych zabiegów, w tym sporządzanie preparatów kosmetycznych zgodnie z recepturą;
– przygotowywanie klienta do określonego zabiegu, obejmujące między innymi: zabezpieczenie odzieży klienta, zapoznanie klienta z poszczególnymi czynnościami wykonywanymi podczas zabiegu, poinformowanie klienta o możliwych przeciwwskazaniach oraz efektach ubocznych zabiegu itp.;
– dobieranie i stosowanie metod, preparatów kosmetycznych, aparatury, narzędzi i przyborów do wykonywania określonych zabiegów kosmetycznych;
– wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających twarzy, szyi, dekoltu, całego ciała, dłoni i stóp;
– przestrzeganie zasad aseptyki i antyseptyki oraz stosowanie przepisów sanitarno-epidemiologicznych podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych;
– korzystanie z różnych źródeł informacji dotyczących wykonywania zabiegów kosmetycznych w celu doskonalenia wiedzy i umiejętności zawodowych;
– stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań;
– przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Tytuł zawodowy: Technik usług kosmetycznych
Numer zawodu: 514207
Kwalifikacje zawodowe: A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy, A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
Możliwości zatrudnienia: Możesz podjąć pracę w: gabinetach kosmetycznych, salonach odnowy biologicznej, SPA. Możesz również otworzyć własną działalność gospodarczą.
Czas trwania nauki: 2 lata, 4 semestry
Program nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: nie
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak. Zaświadczenia są bezpłatne.

Plan nauczania:

Plan nauczania/Liczba godzin w cyklu nauczania
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów: Liczba godzin w cyklu nauczania
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy – 20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej – 20
JOZ – Język obcy zawodowy – 30
PKS – Podstawy komunikacji społecznej – 20
OMZ – Organizacja pracy zespołu – 20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego
Podstawy anatomiczno-dermatologiczne – 55
Chemia kosmetyczna – 50
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu – 130
Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu – 202
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała – 130
Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała – 202
RAZEM: 879
Praktyki zawodowe: 160 godzin