img

Witamy w Profesja Edukacja

BĄDŹ ZAWODOWCEM!

Uczęszczając do naszych szkoł nic nie płacisz!*

zapisz się

Gimnazjum

Wybierając naukę w Profesja Edukacja Gimnazjum dla Dorosłych zapewniacie sobie Państwo możliwość zdobycia wykształcenia gimnazjalnego.
Przyjmujemy na WSZYSTKIE semestry.

Do Profesja Edukacja Gimnazjum dla Dorosłych może zapisać się osoba na podbudowie ukończonej szkoły podstawowej.

Po ukończeniu Profesja Edukacja Gimnazjum dla Dorosłych otrzymujesz świadectwo ukończenia gimnazjum.

Nauka w Profesja Edukacja Gimnazjum dla Dorosłych trwa 6 semestrów, 3 lata.Przedmioty:
Język polski
Język angielski
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Geografia
Biologia
Chemia
Fizyka
Matematyka
Informatyka