warszawa@profesjaedukacja.pl
533 338 043
img

Witamy w Profesja Edukacja

BĄDŹ ZAWODOWCEM!

Uczęszczając do naszych szkoł nic nie płacisz!

zapisz się

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Opis kierunku:
  Ułatwia osobie niepełnosprawnej wykonywanie czynności dnia codziennego, pomaga jej w uzyskaniu jak największej samodzielności oraz współpracuje z instytucjami i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia optymalnych warunków do samodzielnej rehabilitacji; wspiera osoby niepełnosprawne w realizacji programu rehabilitacji społecznej i zawodowej.
Zadania zawodowe:
- współtworzenie programów rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej; - doradzanie w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, przekwalifikowania zawodowego, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem;
- diagnozowanie warunków życia i dążenie do usuwania wszelkiego typu barier (psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych itp.);
- pobudzanie aktywności osoby niepełnosprawnej, jej rodziny oraz najbliższego otoczenia celem udzielania jak najefektywniejszej pomocy;
- planowanie, kontrolowanie, ocenianie indywidualnego programu, planu pomocy osobie niepełnosprawnej;
- włączanie osoby niepełnosprawnej w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne;
- współpraca z mediami ułatwiająca poszukiwanie sponsorów i sojuszników w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.

Tytuł zawodowy: Asystent osoby niepełnosprawnej
Numer zawodu: 341201
Kwalifikacje zawodowe: Z.08. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej
Możliwości zatrudnienia: Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy, szkołach integracyjnych, ośrodkach adaptacyjnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz instytucjach organizujących pomoc osobom niepełnosprawnym.
Czas trwania nauki: 1 rok, 2 semestry
Program nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak. Zaświadczenia są bezpłatne.
NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Plan nauczania:

Przedmioty ogólnokształcące Liczba godzin w cyklu nauczania
Podstawy przedsiębiorczości 20
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
Podstawy psychologii 25
Wybrane zagadnienia z socjologii 20
Język obcy w pomocy społecznej 20
Opieka i pielęgnacja człowieka 90
Organizacja opieki środowiskowej 15
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
Umiejętności opiekuńcze 110
Aktywizacja osoby podopiecznej 30
Trening umiejętności społecznych 20
RAZEM: 350
Praktyki zawodowe: 320 godzin

NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!