warszawa@profesjaedukacja.pl
533 338 043
img

Witamy w Profesja Edukacja

BĄDŹ ZAWODOWCEM!

Uczęszczając do naszych szkoł nic nie płacisz!

zapisz się

ASYSTENT ZARZĄDU

Opis kierunku:
  Prowadzi kompleksową obsługę administracyjno-organizacyjną członków zarządu; wspiera pracę i działania członków zarządu; sporządza, na potrzeby członków zarządu, niezbędne raporty i zestawienia; odpowiada za sprawną obsługę spotkań i narad członków zarządu, zarówno na poziomie organizacyjnym, jak i merytorycznym.
Zadania zawodowe:
- organizowanie i uczestniczenie w posiedzeniach i naradach zarządu oraz sporządzanie protokołów ze spotkań;
- koordynowanie działań w zakresie organizacji spotkań zarządu;
- organizowanie i zapewnianie obsługi technicznej telekonferencji i wideokonferencji;
- tworzenie zestawień, raportów, analiz i prezentacji na potrzeby zarządu;
- zapewnianie sprawnego przepływu informacji oraz poprawnej komunikacji wewnętrznej zarządu z podległymi jednostkami organizacyjnymi oraz komunikacji zewnętrznej z interesariuszami;
- nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych wpływających do zarządu;
- prowadzenie kalendarza spotkań członków zarządu;
- wspieranie zarządu w realizacji ich bieżących zadań zawodowych;
- zapewnianie tłumaczenia dokumentacji sporządzonej w języku obcym;
- organizowanie krajowych i zagranicznych wyjazdów służbowych członków zarządu;
- obsługiwanie korespondencji firmowej kierowanej do członków zarządu;
- sporządzanie korespondencji wychodzącej od zarządu do podległych jednostek organizacyjnych i podmiotów zewnętrznych;
- zarządzanie pracą sekretariatu biura zarządu;
- aktywna współpraca z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi w celu zapewnienia sprawnej obsługi zarządu;
- archiwizowanie dokumentacji.

Tytuł zawodowy: Asystent zarządu
Numer zawodu: 334304
Możliwości zatrudnienia: Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach będących spółkami prawa cywilnego lub handlowego.
Czas trwania nauki: 1 rok, 2 semestry
Program nauczania: autorski
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak. Zaświadczenia są bezpłatne.
NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Plan nauczania:

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Liczba godzin w cyklu nauczania
Prawo cywilne, administracyjne i finansów publicznych 40
Prawo handlowe i rynku UE 30
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 20
Podstawy ekonomii 40
Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem 20
Zasady i techniki pracy asystenta zarządu 30
Podstawy psychologii, komunikacja społeczna i negocjacje 10
Zarządzanie zasobami ludzkimi 20
Język angielski w pracy asystenta zarządu 20
RAZEM: 230

NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!