warszawa@profesjaedukacja.pl
533 338 043
img

Witamy w Profesja Edukacja

BĄDŹ ZAWODOWCEM!

Uczęszczając do naszych szkoł nic nie płacisz!

zapisz się

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA

Opis kierunku:
  Pomaga lekarzowi stomatologowi w działalności leczniczej w gabinecie stomatologicznym i poradni stomatologicznej.
Zadania zawodowe:
- opieka nad stanem higienicznym poradni i gabinetów stomatologicznych oraz ich wyposażeniem;
- przygotowywanie gabinetu stomatologicznego i stanowiska do pracy wraz ze skompletowaniem odpowiedniego zestawu narzędzi podstawowych;
- przygotowywanie pacjenta do zabiegu (fizyczne i psychiczne);
- czynne asystowanie podczas zabiegu, przygotowywanie oraz podawanie narzędzi i leków, niewchodzących w skład podstawowych zestawów lub wyposażenia stolika lekarskiego;
- przygotowywanie potrzebnych do zabiegu materiałów (w zależności od typu zabiegu stomatologicznego) i mas wyciskowych w przypadku zamierzonych zabiegów protetycznych;
- obsługiwanie sprzętu diagnostycznego (lusterko stomatologiczne, szczypczyki, zgłębniki, lampa doustna) i leczniczego (narzędzia do opracowywania ubytków próchniczych, narzędzia chirurgiczne), znajdującego się w gabinecie;
- kontrolowanie tętna i ciśnienia krwi pacjenta podczas zabiegów chirurgicznych;
- przestrzeganie i stosowanie zasad aseptyki – wyjaławianie, odkażanie oraz konserwacja narzędzi i urządzeń stomatologicznych;
- współdziałanie z lekarzem stomatologiem w udzielaniu pomocy w nagłych wypadkach;
- prowadzenie ewidencji pacjentów, dokumentacji leczniczej i sprawozdawczej wykonanych zabiegów, wypełnianie kart chorób pacjentów, diagramów zębów, opisywanie planu profilaktyczno-leczniczego;
- pomaganie lekarzowi stomatologowi w wykonywaniu zabiegów profilaktycznych (usuwania kamienia nazębnego, fluorowania itp.);
- prowadzenie książki inwentarzowej gabinetu, książki zużycia materiałów;
- prowadzenie wśród pacjentów w różnym wieku nauki masażu dziąseł, mycia zębów i utrzymywania higieny jamy ustnej.

Tytuł zawodowy: Asystentka stomatologiczna
Numer zawodu: 325101
Kwalifikacje zawodowe: Z.15. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy
Możliwości zatrudnienia: Absolwent tego kierunku, powinien bez problemu znaleźć pracę w: gabinetach dentystycznych publicznych zakładów stomatologicznych; oddziałach chirurgii szczękowej prywatnych gabinetach stomatologicznych; poradniach dentystycznych; klinikach dentystycznych; przyszkolnych gabinetach stomatologicznych.
Czas trwania nauki: 1 rok, 2 semestry
Program nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak. Zaświadczenia są bezpłatne.
NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Plan nauczania:

Przedmioty ogólnokształcące Liczba godzin w cyklu nauczania
Podstawy przedsiębiorczości 32
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
Podstawy działalności gospodarczej w ochronie zdrowia 32
Zarys anatomii, patofizjologii i pierwsza pomoc 48
Komputerowe wspomaganie w ochronie zdrowia 24
Działalność zawodowa asystentki stomatologicznej 96
Język obcy w stomatologii 48
Język migowy 40
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
Asystowanie lekarzowi dentyście 160
Prowadzenie dokumentacji medycznej i finansowej w stomatologii 80
Trening umiejętności społecznych 48
RAZEM: 608
Praktyki zawodowe: 160 godzin

NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!