warszawa@profesjaedukacja.pl
533 338 043
img

Witamy w Profesja Edukacja

BĄDŹ ZAWODOWCEM!

Uczęszczając do naszych szkoł nic nie płacisz!

zapisz się

Betoniarz - zbrojarz

Opis kierunku:
  Do głównych zadań wykonywanych przez betoniarzy zbrojarzy należy przygotowanie mieszanek betonowych, siatek i szkieletów zbrojenia oraz wykonywanie elementów betonowych i żelbetowych w różnych obiektach budowlanych. Ponadto montują oni i demontują formy oraz deskowania do wykonywania elementów betonowych i żelbetowych. Betoniarza zbrojarza powinna cechować sprawność manualna, zmysł równowagi, wyobraźnia przestrzenna, wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny, odporność na warunki pogodowe, dokładność i samokontrola.
  Betoniarz zbrojarz, który pełni funkcję brygadzisty, powinien przejawiać zdolności kierownicze, uzdolnienia techniczne i zdolność współpracy w zespole. Betoniarz zbrojarz może wykonywać pracę w zakładzie produkcyjnym, w hali, lub na wolnym powietrzu w zmiennych warunkach atmosferycznych. Pracy betoniarza zbrojarza często towarzyszy hałas. Ze względów ergonomicznych narzędzia pracy powinny być umieszczone w zasięgu rąk betoniarza zbrojarza. Betoniarze zbrojarze pracują zazwyczaj w zespołach, w ośmiogodzinnym wymiarze czasu, który może być wydłużony w związku z terminami umownymi lub ze względów technologicznych bądź atmosferycznych.
  Betoniarz zbrojarz może pracować w sąsiedztwie spawaczy, młotów pneumatycznych, dźwigów, walców drogowych i asfalciarek. Utrudnienia w pracy stwarzają wąskie przejścia, stojące rusztowania i stemplowania.
Tytuł zawodowy: betoniarz zbrojarz
Numer zawodu: 711402
Kwalifikacje zawodowe: B.16 Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich
Możliwości zatrudnienia: Betoniarz-zbrojarz może otworzyć własny zakład budowlany wykonujący usługi w zakresie swojej specjalności. Może również współpracować z wytwórnią polową przy wykowywaniu elementów budowlanych, betonowych i żelbetonowych (np. pustaki, belki, bloczki)
Czas trwania nauki:
Możliwości zdobycia dodaktowego wykształcenia: po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji B.30 i B.33 uzyskuje się tytuł technika budownictwa
Program nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: nie
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak. Zaświadczenia są bezpłatne.
NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Plan nauczania:

Plan nauczania Liczba godzin w cyklu nauczania
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy 20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej 20
JOZ - Język obcy zawodowy 30
PKS – Podstawy komunikacji społecznej 20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru budowlanego
Podstawy budownictwa 100
Dokumentacja techniczna 38
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich
Przygotowanie zbrojenia do montażu 100
Montaż oraz układanie zbrojenia w deskowaniu i formach 95
Wykonywanie mieszanek betonowych 100
Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej, pielęgnacja świeżego betonu 95
RAZEM: 618
Praktyki zawodowe: brak obowiązku odbycia praktyk zawodowych

NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!