warszawa@profesjaedukacja.pl
533 338 043
img

Witamy w Profesja Edukacja

BĄDŹ ZAWODOWCEM!

Uczęszczając do naszych szkoł nic nie płacisz!

zapisz się

BLOGER/VLOGER

Opis kierunku:
  Zajmuje się prowadzeniem platformy blogowej; podejmuje działania marketingowe na prowadzonej platformie blogowej; odpowiada za efektywność prowadzonej platformy blogowej, aktualizację treści, obrazów i filmów tematycznie związanych z prowadzonym blogiem; nawiązuje i utrzymuje kontakty w ramach społeczności interaktywnych.
Zadania zawodowe:
- pisanie tekstów/artykułów własnych i sponsorowanych, wykonywanie zdjęć i umieszczanie ich na platformie blogowej;
- kręcenie filmów i umieszczanie ich na platformie blogowej lub innych stronach internetowych (prowadzenie vloga);
- prowadzenie dialogu z czytelnikami poprzez publikację artykułów, dyskusję na forum i odpisywanie na ich e-maile;
- aktualizowanie tekstów/artykułów umieszczonych na platformie blogowej;
- podążanie za nowymi trendami w obszarze treści zamieszczanych na blogu;
- nawiązywanie kontaktów z klientami, tj.: agencjami marketingowymi, firmami zainteresowanymi promowaniem produktów, agencjami interaktywnymi itp.;
- publikowanie na prowadzonym blogu reklam klientów, z którymi została nawiązana współpraca;
- realizowanie działań marketingowych promujących produkty, np. organizowanie konkursów dla czytelników bloga, recenzowanie produktów, prowadzenie kampanii banerowych;
- uczestniczenie w wydarzeniach branżowych, np. konferencjach, w tym wygłaszanie prelekcji, prowadzenie imprez branżowych.

Tytuł zawodowy: Bloger/Vloger
Numer zawodu: 265902
Możliwości zatrudnienia: Bloger/Vloger zazwyczaj prowadzi własną działalność gospodarczą, ale może również być zatrudniony przez podmiot zewnętrzy w celu prowadzania bloga w jego imieniu.
Czas trwania nauki: 1 rok, 2 semestry
Program nauczania: autorski
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak. Zaświadczenia są bezpłatne.
NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Plan nauczania:

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Liczba godzin w cyklu nauczania
Warsztaty pisania 30
Platformy blogowe i serwisy społecznościowe 20
Grafika komputerowa 30
Film. Montaż i realizacja dźwięku 30
Warsztaty filmowe 30
Prawo autorskie 10
Trening kreatywności 20
Podstawy marketingu 30
Podstawy psychologii i komunikacja interpersonalna 20
RAZEM: 220

NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!