warszawa@profesjaedukacja.pl
533 338 043
img

Witamy w Profesja Edukacja

BĄDŹ ZAWODOWCEM!

Uczęszczając do naszych szkoł nic nie płacisz!

zapisz się

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA

Opis kierunku:
  Pod nadzorem lekarza prowadzi działalność higieniczno-profilaktyczną i w zakresie stomatologicznej oświaty zdrowotnej w poradniach stomatologicznych, gabinetach higieny szkolnej, poradniach dla kobiet i dzieci, ośrodkach zdrowia itp.
Zadania zawodowe:
- organizowanie i nadzorowanie, na zlecenie lekarza stomatologa, akcji profilaktyki fluorowej próchnicy zębów (w żłobkach, przedszkolach i szkołach), uczestniczenie w profilaktyce ortodontycznej;
- uczestniczenie w badaniach profilaktycznych i epidemiologicznych, prowadzonych przez zespół stomatologiczny;
- wykonywanie, na zlecenie lekarza stomatologa, zabiegów higieniczno-profilaktycznych w jamie ustnej pacjenta (np. czyszczenie z osadów nazębnych);
- wykańczanie wypełnień amalgamatowych u dzieci i młodzieży, pędzlowanie zębów roztworami fluorowymi i innymi, płukanie jamy ustnej za pomocą specjalnej aparatury;
- prowadzenie i wykonywanie ćwiczeń ortodontycznych;
- obsługiwanie urządzeń i aparatury stomatologicznej;
- prowadzenie instruktażu, pogadanek i porad indywidualnych dla dzieci, młodzieży i rodziców w zakresie higieny jamy ustnej i właściwego sposobu odżywiania się;
- współdziałanie w akcjach propagandowo-profilaktycznych z rodzicami, opiekunami dzieci, wychowawcami i nauczycielami;

Tytuł zawodowy: Higienistka stomatologiczna
Numer zawodu: 325102
Kwalifikacje zawodowe: Z.14.Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia
Możliwości zatrudnienia: Gabinety dentystyczne; gabinety profilaktyki prozdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach.
Czas trwania nauki: 2 lata, 4 semestry
Program nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak. Zaświadczenia są bezpłatne.
NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Plan nauczania:

Plan nauczania Liczba godzin w cyklu nauczania
Przedmioty ogólnokształcące
Podstawy przedsiębiorczości 32
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia 64
Stany zagrożenia życia i zdrowia 40
Język migowy 32
Język obcy w stomatologii 48
Komunikacja personalna i społeczna 32
Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia 32
Propedeutyka stomatologiczna 96
Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia 112
Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej 136
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym 160
Działalność profilaktyczno-lecznicza higienistki stomatologicznej 432
RAZEM: 1216
Praktyki zawodowe: 160 godzin

NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!