warszawa@profesjaedukacja.pl
533 338 043
img

Witamy w Profesja Edukacja

BĄDŹ ZAWODOWCEM!

Uczęszczając do naszych szkoł nic nie płacisz!

zapisz się

Krawiec

Opis kierunku:
  Krawiec to rzemieślnik, który głównie zajmuje się szyciem ubrań. W związku z tym musi także potrafić projektować odzież i wykrajać kawałki tkanin do jej sporządzania. Zadania te wymagają dużej precyzji i staranności. Najmniejsza różnica może spowodować, że tkanina nie będzie układać się we właściwy sposób lub elementy wykroju przy zszywaniu nie będą do siebie pasować. Zawód krawca wymaga dużej wiedzy o właściwościach używanych materiałów oraz technikach szycia. Narzędzia i sposób szycia musi być starannie dobrany do tkanin, tak aby ich nie zniszczyć.
  Praca krawca polega głównie na omówieniu z klientem projektu, ustaleniu wymiarów, stworzeniu formy, wycięciu na jej podstawie poszczególnych elementów stroju z materiału, uszyciu, dokonaniu poprawek po przymiarce, wykończeniu oraz przygotowaniu stroju do bezpośredniego użytku. Krawcy mogą pracować w małych lub dużych zakładach. Te pierwsze mają charakter usługowy, natomiast drugie produkcyjny, a praca w nich jest podzielona na poszczególne etapy. Ludzie zatrudnieni w poszczególnych działach wykonują przydzielone im zadania tzn. kto inny kroi materiał, szyje go, wykańcza i przygotowuje do użytku.
  Profesja ta jest jedną z najstarszych wśród zawodów rzemieślniczych. Najbardziej znanym na świecie polskim krawcem był Noblista w dziedzinie literatury Władysław Reymont.
Tytuł zawodowy: Krawiec
Numer zawodu: 753105
Kwalifikacje zawodowe: A.12. Wykonywanie usług krawieckich
Możliwości zatrudnienia: Krawiec może być zatrudniony w dużych zakładach produkcyjnych, może też wykonywać mniejsze zlecenia dla klientów indywidualnych, bądź współpracować z pracowniami krawieckimi.
Czas trwania nauki: 1,5 roku, 3 semestry
Możliwości zdobycia dodaktowego wykształcenia: po zdobyciu dodatkowej kwalifikacji A.74. można uzyskać tytuł technik przemysłu mody
Program nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: nie
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak. Zaświadczenia są bezpłatne.
NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Plan nauczania:

Plan nauczania Liczba godzin w cyklu nauczania
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy 20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej 20
JOZ - Język obcy zawodowy 30
Kompetencje personalne i społecznej 20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno - usługowego
Materiałoznawstwo, maszyny i urządzenia odzieżowe 45
Projektowanie i stylizacja ubiorów 30
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.71 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
Technologia wytwarzania wyrobów odzieżowych 80
Konstrukcja i modelowanie form odzieży 120
Dokumentacja techniczno-technologiczna 70
Wykonywanie wyrobów odzieżowych 250
RAZEM: 685
Praktyki zawodowe: brak obowiązku odbycia praktyk zawodowych

NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!