warszawa@profesjaedukacja.pl
533 338 043
img

Witamy w Profesja Edukacja

BĄDŹ ZAWODOWCEM!

Uczęszczając do naszych szkoł nic nie płacisz!

zapisz się

LAKIERNIK SAMOCHODOWY

Opis kierunku:
  Lakiernik samochodowy zajmuje się malowaniem pojazdów. Ponadto jego praca polega na przeprowadzaniu remontów i renowacji powierzchni nadwozi samochodowych. Zasadniczo lakierników dzielimy na tych, którzy pracują w warsztatach i tych, zatrudnionych w fabrykach samochodów.
  Przeciętny użytkownik czterech kółek najczęściej styka się z lakiernikiem pracującym w warsztacie. Wbrew pozorom jego praca jest trudna i wymaga nie tylko cierpliwości, precyzji, ale też niemałych umiejętności. Dlatego czynność lakierowania właściwego jest wykonywana przez nielicznych. Większość zatrudnionych w warsztacie pracowników wykonuje wyłącznie czynności wstępne, takie jak wygładzanie nadwozia z chropowatości czy malowanie podkładowe. Lakierowanie właściwe jest powierzane fachowcom o najwyższych kwalifikacjach i doświadczeniu. Miejscem ich pracy mogą być specjalistyczne kabiny lakiernicze zaopatrzone w pistolety pneumatyczne.
  Najbardziej powszechne zadanie powierzane lakiernikom to naprawa lakiernicza. Uszkodzenia nadwozia w wyniku stłuczek czy zarysowań wymagają kontaktu z tym właśnie specjalistą. Musi on zatem opanować także trudną sztukę wyrównywania nadwozia (często pofałdowanego po naprawie blacharskiej) przy pomocy mas uszczelniających i polerowania. Na takie uzdatniane blachy należy potem wielokrotnie nakładać lakier. Bardzo często zdarza się, że samochód trzeba po części rozmontować w celu oczyszczenia z brudu i rdzy lakierowanych części i zabezpieczenia przed nieplanowanym lakierowaniem pozostałych (np. lamp, siedzeń). Lakiernicy na pewno będą mieli pełne ręce roboty. Stłuczek na pewno nie zabraknie.

Tytuł zawodowy: Lakiernik
Numer zawodu: 713201
Kwalifikacje zawodowe: M.28.Wykonywanie prac lakierniczych
Możliwości zatrudnienia: Posiadając fach lakiernika można zatrudnić się w warsztacie lub fabryce. Istnieje oczywiście także możliwość założenia własnego biznesu.
Czas trwania nauki: 1,5 roku, 3 semestry
Program nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: nie
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak. Zaświadczenia są bezpłatne.
NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Plan nauczania:

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów: Liczba godzin w cyklu nauczania
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy 20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej 20
JOZ - Język obcy zawodowy 30
PKS – Podstawy komunikacji społecznej 20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczego-hutniczego
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
RAZEM:
Praktyki zawodowe: brak obowiązku odbycia praktyk zawodowych

NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!