warszawa@profesjaedukacja.pl
533 338 043
img

Witamy w Profesja Edukacja

BĄDŹ ZAWODOWCEM!

Uczęszczając do naszych szkoł nic nie płacisz!

zapisz się

MONTER MECHATRONIK

Opis kierunku:
  Uczestniczy w procesie produkcji elektronicznych urządzeń i sprzętu sygnalizacyjnego przy montażu elementów, podzespołów elektronicznych, elektromechanicznych, optycznych i mechanicznych; wykorzystuje fabryczne urządzenia technologiczne i dokumentację techniczno-ruchową; posługuje się miernikami wielkości elektrycznych i przyrządami elektronicznymi generującymi oraz obrazującymi przebiegi elektryczne.
Zadania zawodowe:
- kontrolowanie i sortowanie materiałów stosowanych do produkcji;
- rozmieszczanie oraz mocowanie elementów na płytach, w blokach i podzespołach według dokumentacji fabrycznej;
- wykonywanie połączeń elektrycznych rozmieszczonych elementów z zastosowaniem różnych technik łączenia (lutowanie ręczne i mechaniczne, owijanie, mocowanie mechaniczne itp.);
- testowanie płyt, bloków i podzespołów z zastosowaniem fabrycznych przyrządów technologicznych i elektronicznych specjalistycznych;
- zarabianie przewodów i kabli, montowanie złącz i testowanie;
- montowanie przyrządów kontrolnych, wskaźników, przełączników, przetworników, czujników, nastawników, przekaźników itp. do podzespołów bloków i szaf;
- przeprowadzanie pomiarów i testowanie (na podstawie dokumentacji technologicznej, z zastosowaniem przyrządów technologicznych) podzespołów, bloków i szaf;
- wykonywanie prób wytrzymałościowych produktów finalnych;
- strojenie i regulowanie podzespołów bloków i szaf według parametrów spełniających wymagane założenia;
- wyznaczanie tras przewodów, wykonywanie rowków, przebijanie otworów, mocowanie uchwytów, wsporników itp.;
- instalowanie przewodów, łączników, wyłączników, przetworników elektroakustycznych, świetlnych, czujników, podzespołów, bloków, szaf itp. na wyznaczonych obiektach;
- regulowanie i strojenie systemu sygnalizacyjnego zainstalowanego na obiekcie, przeprowadzanie kontroli spełniania zadań przez system sygnalizacyjny.

Tytuł zawodowy: Monter mechatronik
Numer zawodu: 742114
Kwalifikacje zawodowe: E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych, E.4. Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
Możliwości zatrudnienia: Zawód montera mechatronika stwarza duże możliwości zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy. Monterzy mechatronicy mogą wykonywać zadania zawodowe w różnych gałęziach przemysłu, a niekiedy prowadzić własne firmy produkcyjne i usługowe. Według prognoz specjalistów, zajmujących się badaniem rynku pracy mechatronicy stanowią grupę „zawodów przyszłości”.
Czas trwania nauki: 1,5 roku, 3 semestry
Możliwości zdobycia dodaktowego wykształcenia: można dodatkowo uzyskać tytuł Technika mechatronika po zdaniu kwalifikacji E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych i E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
Program nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: nie
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak. Zaświadczenia są bezpłatne.
NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Plan nauczania:

Plan nauczania Liczba godzin w cyklu nauczania
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy 20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej 20
JOZ - Język obcy zawodowy 30
PKS – Podstawy komunikacji społecznej 20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego
Pracownia pomiarów elektrycznych i elektronicznych 50
Podstawy elektrotechniki i elektroniki 70
Podstawy konstrukcji maszyn 60
Konstruowanie i wytwarzanie elementów maszyn 50
Elementy i układy pneumatyki i hydrauliki 70
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych 70
Montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych 70
Montaż elementów, podzespołów i zespołów elektrycznych i elektronicznych 76
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.4. Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych 50
Konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych 48
RAZEM: 704
Praktyki zawodowe: brak obowiązku odbycia praktyk zawodowych

NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!