warszawa@profesjaedukacja.pl
533 338 043
img

Witamy w Profesja Edukacja

BĄDŹ ZAWODOWCEM!

Uczęszczając do naszych szkoł nic nie płacisz!

zapisz się

OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Opis kierunku:
  Stymuluje rozwój i aktywizuje osoby przebywające w domu pomocy społecznej oraz wykorzystuje w tym celu różnorodne metody i narzędzia rehabilitacji lub terapii; aktywnie włącza się i wzmacnia profesjonalne działania w zakresie realizacji indywidualnego planu pracy i pomocy osobie przebywającej w domu pomocy społecznej lub innej instytucji opiekuńczej.
Zadania zawodowe:
- pomoc i towarzyszenie w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny osobistej (mycie, kąpanie, ubieranie, czesanie, golenie, pomoc w słaniu łóżka, zmianie bielizny pościelowej, udział w ćwiczeniach rehabilitacyjnych lub aktywizujących zaleconych przez lekarza bądź terapeutę);
- pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie i higienę osobistą osób chorych i niesamodzielnych;
- aktywizowanie podopiecznego do zwiększenia jego samodzielności życiowej;
- doradzanie w zakresie planowania wydatków lub sposobu spędzania czasu wolnego;
- mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijanie jego zainteresowań;
- udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia podopiecznego;
- aktywne uczestniczenie w procesie rehabilitacji i aktywizacji podopiecznego oraz wykonywanie określonych zadań pod nadzorem lub na zlecenie lekarza bądź terapeuty;
- kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych w najbliższym otoczeniu podopiecznego;
- udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych, kryzysowych.

Tytuł zawodowy: Opiekun w domu pomocy społecznej
Numer zawodu: 341203
Kwalifikacje zawodowe: Z.6. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej
Możliwości zatrudnienia: Absolwent tego kierunku może znaleźć zatrudnienie m.in. w: domu małego dziecka, hospicjum dla dzieci i dorosłych, domu pomocy społecznej dla dzieci i dorosłych, warsztatach terapii zajęciowej, ośrodkach wsparcia dla rodzin dzieci niepełnosprawnych, środowiskowym domu samopomocy, oddziale rehabilitacji w szpitalu.
Czas trwania nauki: 2 lata, 4 semestry
Program nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak. Zaświadczenia są bezpłatne.
NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Plan nauczania:

Przedmioty ogólnokształcące Liczba godzin w cyklu nauczania
Podstawy przedsiębiorczości 20
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
Podstawy organizacji domu opieki społecznej 40
Bio-psycho-społeczne funkcjonowanie człowieka 100
Metodyka pracy opiekuńczej 110
Teoretyczne podstawy opieki 70
Język obcy w pomocy społecznej 20
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
Usługi opiekuńcze 190
Aktywizacja społeczna 60
Trening umiejętności społecznych 70
RAZEM: 700
Praktyki zawodowe: 320 godzin

NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!