warszawa@profesjaedukacja.pl
533 338 043
img

Witamy w Profesja Edukacja

BĄDŹ ZAWODOWCEM!

Uczęszczając do naszych szkoł nic nie płacisz!

zapisz się

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

Opis kierunku:
  Udziela pomocy i świadczy usługi opiekuńcze osobom przewlekle chorym, samotnym i niesamodzielnym, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia.
Zadania zawodowe:
- pomaganie podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych (robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, pranie); - pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych (mycie, kąpanie, czesanie, golenie, ubieranie, słanie łóżka i zmiana pościeli oraz bielizny osobistej osobie unieruchomionej w łóżku oraz prowadzenie najprostszych ćwiczeń rehabilitacyjnych, uzgodnionych z lekarzem); - udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego; - mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania jego zainteresowań; - aktywizowanie podopiecznego do zwiększania jego samodzielności życiowej; - doradzanie w zakresie planowania i organizacji gospodarstwa domowego; - kontaktowanie się z różnego rodzaju instytucjami i organizacjami społecznymi w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych podopiecznego; - inicjowanie pozytywnych relacji międzyludzkich w najbliższym otoczeniu podopiecznego, a zwłaszcza z członkami jego rodziny.
Tytuł zawodowy: Opiekunka środowiskowa
Numer zawodu: 341204
Kwalifikacje zawodowe: Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych
Możliwości zatrudnienia: Opiekunka środowiskowa może być zatrudniona w: ośrodkach pomocy społecznej, dziennych domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy, zakładach opiekuńczo-leczniczych, dziennych oddziałach psychiatrycznych, ośrodkach dla niewidomych, ośrodkach szkolno-wychowawczych dla niesłyszących.
Czas trwania nauki: 1 rok, 2 semestry
Program nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak. Zaświadczenia są bezpłatne.
NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Plan nauczania:

Przedmioty ogólnokształcące Liczba godzin w cyklu nauczania
Podstawy przedsiębiorczości 20
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
Podstawy psychologii 25
Wybrane zagadnienia socjologii 20
Język obcy w pomocy społecznej 20
Opieka i pielęgnacja człowieka 90
Organizacja opieki środowiskowej 15
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
Umiejętności opiekuńcze 110
Aktywizacja osoby podopiecznej 30
Trening umiejętności społecznych 20
RAZEM: 350
Praktyki zawodowe: 320 godzin

NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!