warszawa@profesjaedukacja.pl
533 338 043
img

Witamy w Profesja Edukacja

BĄDŹ ZAWODOWCEM!

Uczęszczając do naszych szkoł nic nie płacisz!

zapisz się

Piekarz

Opis kierunku:
  Piekarz produkuje – wypieka pieczywo – chleb i bułki z mąki, wody i drożdźy z dodatkiem soli i ewentualnie mikrododatków, o jakości oczekiwanej przez konsumenta. Piekarz odpowiada za właściwe przygotowanie mieszanek surowcowych,mąk i dodatków. Surowce do wyrobu ciasta muszą być doprowadzone do odpowiedniej temperatury, właściwie odsiane i napowietrzone.
  Do podstawowych obowiązków piekarza należy przygotowanie ciasta w specjalnych mieszarkach, zgodnie z recepturą, przeprowadzenie jego fermentacji z zachowaniem wszystkich parametrów technologicznych, następnie uformowanie ręczne lub mechaniczne kęsów ciasta w bochenkichleba lub bułki. Wyrośnięte, uformowane pieczywo trafia do pieca piekarskiego, gdzie pod czujnym okiem piekarza jest wypiekane z zachowaniem zasad technologicznych. Pieczywo po wypieku jestprzekazywane do magazynu wyrobów gotowych, a następnie trafia do konsumenta.
  Często piekarnie produkują też galanterię piekarską, np.: rogale, chałki, słodkie bułki drożdźowe. Taka produkcja wymaga dodatkowych umiejętności i czynności od pracownika. Praca piekarza wiąże się także z obsługą maszyn, urządzeń, pieców oraz aparatury kontrolno - pomiarowej. Stopień trudności obsługi urządzeń zależy od wielkości piekarni oraz stopnia jej mechanizacji i automatyzacji. Piekarz powinien też umieć dokonać oceny organoleptycznej, polegającej na ocenie surowców, a następnie wszystkich faz fermentacji ciasta i procesu wypieku. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości wprowadza się korektę procesu technologicznego.
  Drobne naprawy sprzętów również należą do obowiązków piekarza. Ponadto dba on o czystość magazynów, pomieszczeń produkcyjnych oraz sprzętów, np.: dzieży, koszyków, foremek, blach. Ze względu na ciągłe unowocześnianie technologii, piekarz powinien uczyć się nowych czynności.
Tytuł zawodowy: Piekarz
Numer zawodu: 751204
Kwalifikacje zawodowe: T.3. Produkcja wyrobów piekarskich
Możliwości zatrudnienia: Piekarz może być zatrudniony we wszelkiego typu piekarniach, cukierniach.
Czas trwania nauki: 1,5 roku, 3 semestry
Możliwości zdobycia dodaktowego wykształcenia: text
Program nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: nie
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak. Zaświadczenia są bezpłatne.
NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Plan nauczania:

Plan nauczania Liczba godzin w cyklu nauczania
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy 20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej 20
JOZ - Język obcy zawodowy 30
PKS – Podstawy komunikacji społecznej 20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno - gastronomicznego
Podstawy technologii żywności 60
Technika w przetwórstwie spożywczym 78
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych
Magazynowanie surowców piekarskich 141
Wytwarzanie ciasta oraz kształtowanie wyrobów piekarskich 141
Przygotowanie kęsów ciasta do wypieku i wypiek ciast 141
RAZEM: 651
Praktyki zawodowe: brak obowiązku odbycia praktyk zawodowych

NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!