warszawa@profesjaedukacja.pl
533 338 043
img

Witamy w Profesja Edukacja

BĄDŹ ZAWODOWCEM!

Uczęszczając do naszych szkoł nic nie płacisz!

zapisz się

SPECJALISTA DO SPRAW ORGANIZACJI I ROZWOJU PRZEMYSŁU

Opis kierunku:
  Wspomaga kierownictwo przedsiębiorstwa w procesie organizacji, rozwoju produkcji przemysłowej oraz w procesie opracowywania i wdrażania nowych rozwiązań technologicznych; współpracuje z jednostkami badawczo-rozwojowymi w projektowaniu procesów zarządzania w działach produkcyjnych; uczestniczy w opracowywaniu strategii rozwoju technologicznego przedsiębiorstwa; przeprowadza audyty technologiczne; poszukuje partnerów biznesowych do realizacji przedsięwzięć z zakresu organizacji i rozwoju przemysłu; pomaga w pozyskiwaniu źródeł finansowania projektów inwestycyjnych.
Zadania zawodowe:
- opracowywanie strategii rozwoju technologicznego przedsiębiorstwa, w tym uczestniczenie w opracowywaniu całościowych strategii rozwojowych przedsiębiorstwa oraz przeprowadzanie audytów technologicznych;
- przeprowadzanie analizy strategicznej, analizy rynku oraz analizy finansowej w zakresie między innymi otoczenia, zasobów materialnych i niematerialnych przedsiębiorstwa, jego sytuacji rynkowej, finansowej i społecznej itp. pod kątem organizacji i rozwoju produkcji przemysłowej;
- identyfikowanie technologii kluczowych dla rozwoju produktu, przedsiębiorstwa i branży;
analizowanie rynku potencjalnych dostawców technologii;
- planowanie, organizowanie i wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych z uwzględnieniem założonych planów produkcyjnych;
- poszukiwanie źródeł finansowania projektów rozwoju technologii w przedsiębiorstwach;
- pozyskiwanie partnerów biznesowych do realizacji wspólnych przedsięwzięć z zakresu organizacji i rozwoju technologicznego, w tym współpracowanie z jednostkami badawczo-rozwojowymi;
- negocjowanie umów i warunków handlowych w ramach projektów inwestycyjnych;
- uczestniczenie w tworzeniu i nadzorowanie realizacji budżetu działu produkcji;
- realizowanie założeń planów produkcyjnych i przygotowywanie raportów z realizowanych zadań (dziennych, miesięcznych, kwartalnych itp.);
- doradzanie przedsiębiorstwom w zakresie wdrażania rozwiązań technologicznych i transferu technologii oraz promowanie nowych rozwiązań technologicznych;
- udzielanie wsparcia technicznego przedsiębiorstwom przy obsłudze działań marketingowych i sprzedażowych;
- organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii i przepisami bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.

Tytuł zawodowy: Specjalista do spraw organizacji i rozwoju przemysłu
Numer zawodu: 242220
Możliwości zatrudnienia: przedsiębiorstwa produkcyjne, jednostki związane z szeroko pojętym przemysłem
Czas trwania nauki: 1 rok, 2 semestry
Program nauczania: autorski
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak. Zaświadczenia są bezpłatne.
NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Plan nauczania:

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Liczba godzin w cyklu nauczania
RAZEM: 220
Praktyki zawodowe: brak obowiązku odbycia praktyk zawodowych

NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!