warszawa@profesjaedukacja.pl
533 338 043
img

Witamy w Profesja Edukacja

BĄDŹ ZAWODOWCEM!

Uczęszczając do naszych szkoł nic nie płacisz!

zapisz się

SPRZEDAWCA

Opis kierunku:
  Sprzedawca sprzedaje produkty oferowane w punktach sprzedaży drobnodetalicznej, detalicznej oraz hurtowej. Obsługuje nabywców bezpośrednio (w handlu metodą tradycyjną) lub pośrednio (w handlu metodą samoobsługową i sklepach internetowych).
  Organizuje zaopatrzenie i przyjmowanie dostaw towarów, sprawdza towary pod względem ilościowym i jakościowym, uiszcza należności za dostarczone produkty. Przygotowuje produkty do sprzedaży i ich wyeksponowania. Informuje nabywców o walorach sprzedawanych produktów, pomaga im przy wyborze produktu. Realizuje zamówienia składane przez nabywców. Inkasuje należność za sprzedane produkty. Załatwia reklamacje zakupionych towarów. Przyjmuje i rejestruje zamówienia na towary w hurtowniach. Zawiera transakcje sprzedaży oraz wystawia faktury za towary.

Tytuł zawodowy: Sprzedawca
Numer zawodu: 522301
Kwalifikacje zawodowe: A.18. Prowadzenie sprzedaży
Możliwości zatrudnienia: Sprzedawca może pracować we wszelkiego rodzaju punktach sprzedaży detalicznej i hurtowej, jak również w innych miejscach sprzedaży i akwizycji (mieszkania, instytucje, biura itd.). Może również pełnić funkcję kierownika punktu sprzedaży oraz samodzielnie prowadzić własny sklep lub hurtownię.
Czas trwania nauki: 1,5 roku, 3 semestry
Możliwości zdobycia dodaktowego wykształcenia: można uzyskać tytuł Technika handlowca po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.22. Prowadzenie działalności handlowej lub tytuł Technika księgarstwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.21. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.
Program nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: nie
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak. Zaświadczenia są bezpłatne.
NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Plan nauczania:

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów: Liczba godzin w cyklu nauczania
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy 20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej 20
JOZ - Język obcy zawodowy 30
PKS – Podstawy komunikacji społecznej 20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego
Towaroznawstwo 25
Prawo konsumenta 8
Promocja 7
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.18. Prowadzenie sprzedaży
Organizowanie sprzedaży 227
Sprzedaż towarów 228
RAZEM: 585
Praktyki zawodowe: brak obowiązku odbycia praktyk zawodowych

NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!