warszawa@profesjaedukacja.pl
533 338 043
img

Witamy w Profesja Edukacja

BĄDŹ ZAWODOWCEM!

Uczęszczając do naszych szkoł nic nie płacisz!

zapisz się

TECHNIK LOGISTYK

Opis kierunku:
  Planuje, organizuje, kieruje i kontroluje przemieszczanie towarów od producenta do konsumenta, wykorzystując informacje płynące z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany; dostarcza towar zgodnie z zamówieniem klienta we wskazane miejsce i czas; optymalizuje koszty dostawy towarów; dokonuje wyboru procedury zakupów i analizuje ich stan; obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.
Zadania zawodowe:
- przygotowywanie ofert handlowych w zakresie świadczenia usług logistycznych;
- przygotowywanie procesu logistycznego;
- dokonywanie wyboru dostawców towarów na podstawie określonych wymagań;
- przyjmowanie i kompletowanie zamówienia usług logistycznych;
- dobieranie środków do załadunku i rozładunku towarów oraz środków transportu;
- dobieranie opakowań jednostkowych i transportowych;
- obliczanie ilości miejsca do składowania towarów;
- przygotowywanie taryf przewozowych, spedycyjnych i ustalanie należności za usługi logistyczne: kosztów transportu, magazynowania i usług logistycznych;
- sporządzanie dokumentów logistycznych oraz zawieranie umów sprzedaży usług logistycznych;
- prowadzenie rozliczeń i rachunków ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi;
- analizowanie kosztów dostawy i magazynowania oraz podstawowych parametrów wydajności procesów magazynowych;
- organizowanie przyjęcia i wydania towarów z magazynu;
- organizowanie logistyki miejskiej;
- organizowanie recyklingu i utylizacji odpadów w działalności logistycznej;
- podejmowanie działalności marketingowej na rynku usług logistycznych;
- ocenianie jakości świadczonych usług logistycznych i efektywności podejmowanych działań;
- ustalanie nieprawidłowości w stanie i sposobie przechowywania zapasów w przedsiębiorstwie;
- organizowanie własnego miejsca pracy oraz podległych pracowników zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
- kierowanie i organizowanie pracy zespołów ludzi w działalności logistycznej.

Tytuł zawodowy: Technik logistyk
Numer zawodu: 333107
Kwalifikacje zawodowe: A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania, A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych, A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych
Możliwości zatrudnienia: Do najpopularniejszych branż, które poszukują logistyków należą przede wszystkim przemysł, budownictwo, handel i usługi oraz informatyka i telekomunikacja. Na rynku istnieje wiele firm specjalizujących się w spedycji krajowej i międzynarodowej.
Czas trwania nauki: 2 lata, 4 semestry
Możliwości zdobycia dodaktowego wykształcenia: text
Program nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: nie
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak. Zaświadczenia są bezpłatne.
NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Plan nauczania:

Plan nauczania Liczba godzin w cyklu nauczania
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy 20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej 20
JOZ - Język obcy zawodowy 30
PKS – Podstawy komunikacji społecznej 20
OMZ – Organizacja pracy zespołu 20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego
Podstawy logistyki z elementami technologii informatycznych 90
Język obcy dla logistyków 41
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji 91
Organizowanie i monitorowanie procesów magazynowych 91
Organizowanie i monitorowanie dystrybucji 91
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
Organizowanie i monitorowanie procesów transportowych 101
Organizowanie środków technicznych w celu realizacji procesów transportowych 101
V. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych
Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych 81
Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych 82
RAZEM: 879
Praktyki zawodowe: 160 godzin

NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!