warszawa@profesjaedukacja.pl
533 338 043
img

Witamy w Profesja Edukacja

BĄDŹ ZAWODOWCEM!

Uczęszczając do naszych szkoł nic nie płacisz!

zapisz się

TECHNIK MECHANIK

Opis kierunku:
  Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń, a zwłaszcza: pomp i innych przenośników cieczy, sprężarek wszelkiego rodzaju, dmuchaw, pomp próżniowych i ssaw, wentylatorów i urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, przekładni i sprzęgieł, napędów i zaworów, maszyn do formowania, dozowania i konfekcjonowania produktów, robotów, manipulatorów i innych; uruchamia, reguluje i sprawdza instalację elektryczną, aparaturę kontrolno-pomiarową ramach maszyn i urządzeń; wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń; wymienia zużyte lub uszkodzone elementy lub zespoły w maszynach i urządzeniach.
Zadania zawodowe:
- opracowywanie dokumentacji technicznej i ruchowej produkcji maszyn i urządzeń;
- organizowanie obsługi technicznej maszyn i urządzeń;
- przyjmowanie do naprawy maszyn i urządzeń i ich części składowych;
- planowanie napraw, zaopatrzenia w części zamienne, materiały pędne i smary;
- dobieranie technologii naprawy maszyn i urządzeń ogólnego przeznaczenia;
- organizowanie i obsługiwanie stanowisk pracy w zależności od rodzaju wykonywanych zadań (stanowiska: ślusarskie, montażowe, kontrolno-pomiarowe itp.);
- przeprowadzanie konserwacji oraz regulacji maszyn i urządzeń w czasie pracy i po naprawach;
- organizowanie, wykonywanie i nadzorowanie produkcji, prac montażowych, naprawczych i konserwacyjnych oraz weryfikacji części i zespołów maszyn i urządzeń;
- wykonywanie prób działania, wykrywanie usterek w maszynach i urządzeniach oraz usuwanie przyczyn wadliwej ich pracy;
- sprawdzanie działania montowanych i naprawionych maszyn oraz urządzeń za pomocą przyrządów kontrolno-pomiarowych;
- wykonywanie rozliczeń kosztów naprawy maszyn, określanie norm czasowych napraw;
- organizowanie bezpiecznej pracy w małych grupach pracowniczych, którym powierzono montaż, demontaż, naprawę lub obróbkę części maszyn i urządzeń;

Tytuł zawodowy: Technik mechanik
Numer zawodu: 311504
Kwalifikacje zawodowe: M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń albo M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających albo M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi oraz: M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
Możliwości zatrudnienia: Techników mechaników potrzebują takie dziedziny gospodarki jak: transport, komunikacja, budownictwo, rolnictwo, górnictwo. Mogą również pracować w rzemiośle i w drobnej wytwórczości. Pracę najłatwiej można znaleźć w najbardziej uprzemysłowionych i rozwiniętych regionach kraju. Duże możliwości zatrudnienia mają ci technicy, którzy oprócz wiedzy kierunkowej wykazują dobrą znajomość języka obcego, co związane jest ze współpracą, kooperacją i wymianą handlową z firmami krajów zachodnioeuropejskich.
Czas trwania nauki: 2 lata, 4 semestry
Program nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: nie
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak. Zaświadczenia są bezpłatne.
NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Plan nauczania:

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów: Liczba godzin w cyklu nauczania
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy 20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej 20
JOZ - Język obcy zawodowy 30
PKS – Podstawy komunikacji społecznej 20
OMZ – Organizacja pracy zespołu 20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego
Podstawy konstrukcji maszyn 60
Technologia obróbki skrawaniem 50
Konstruowanie i wytwarzanie elementów maszyn 50
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń 49
Nadzorowanie przebiegu produkcji 49
IV.1. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
Montaż maszyn i urządzeń 221
Obsługa maszyn i urządzeń 212
IV.2. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających
Przygotowanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki 105
Wykonanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających 106
Przygotowanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki 106
Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie 106
IV.3. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metoda obróbki ręcznej 105
Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej 106
Wykonywanie połączeń materiałów 106
Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 106
RAZEM: (z jedną kwalifikacją do wyboru): 801
Praktyki zawodowe: 280 godzin

NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!