warszawa@profesjaedukacja.pl
533 338 043
img

Witamy w Profesja Edukacja

BĄDŹ ZAWODOWCEM!

Uczęszczając do naszych szkoł nic nie płacisz!

zapisz się

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

Opis kierunku:
  Planuje i realizuje imprezy oraz usługi turystyczne; zapewnia informację turystyczną oraz prowadzi sprzedaż usług turystycznych; obsługuje klientów korzystających z usług turystycznych; prowadzi rozliczenia finansowe imprez i usług turystycznych.
Zadania zawodowe:
- planowanie i realizowanie imprez i usług turystycznych, m.in. planowanie i kalkulowanie kosztów imprez i usług turystycznych, korzystanie z map geograficznych i innych źródeł informacji;
- dobieranie usług turystycznych do potrzeb klientów, w tym planowanie tras podróży i dokonywanie rezerwacji w hotelach;
- organizowanie lub prowadzenie sprzedaży usług turystycznych, w tym pełnych grupowych wyjazdów urlopowych lub służbowych;
- opracowywanie programów imprez turystycznych;
- sporządzanie programów konferencji, kongresów, targów i giełd turystycznych;
- kalkulowanie kosztów usług turystycznych;
- prowadzenie informacji turystycznej dla turystów i organizatorów usług turystycznych, w tym tworzenie i aktualizowanie baz danych informacji turystycznej oraz określanie walorów turystycznych regionu;
- ustalanie cen imprez i usług turystycznych, w tym negocjowanie warunków umowy, doradzanie w wyborze oferty itp.;
- stosowanie przepisów prawa dotyczących turystyki;
- monitorowanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego;
- współpracowanie z różnymi uczestnikami rynku turystycznego;
- stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań;
- organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych;

Tytuł zawodowy: Technik obsługi turystycznej
Numer zawodu: 422103
Kwalifikacje zawodowe: T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych, T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych
Możliwości zatrudnienia: Technicy obsługi turystycznej zatrudniani są w biurach podróży, agencjach turystycznych, ośrodkach informacji turystycznej, organach administracji samorządowej zajmujących się promocją turystyki, fundacjach, stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych związanych z branżą turystyczną, w biurach organizacji kongresów i konferencji, w branży hotelarskiej (hotelach, pensjonatach, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych), mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą jako agenci turystyczni.
Czas trwania nauki: 2 lata, 4 semestry
Program nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: nie
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak. Zaświadczenia są bezpłatne.
NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Plan nauczania:

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów: Liczba godzin w cyklu nauczania
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy 20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej 20
JOZ - Język obcy zawodowy 30
PKS – Podstawy komunikacji społecznej 20
OMZ – Organizacja pracy zespołu 20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego
Podstawy turystyki 70
Podstawy działalności gospodarczej w turystyce 30
Ekonomika i prawo w turystyce 31
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
Planowanie i kalkulacja kosztów imprez i usług turystycznych 70
Rezerwacja imprez i usług turystycznych 70
Realizacja imprez i usług turystycznych 75
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych
Prowadzenie informacji turystycznej 70
Prowadzenie sprzedaży usług i imprez turystycznych 70
Rozliczenie imprez i usług turystycznych 75
RAZEM: 651
Praktyki zawodowe: 480 godzin

NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!