warszawa@profesjaedukacja.pl
533 338 043
img

Witamy w Profesja Edukacja

BĄDŹ ZAWODOWCEM!

Uczęszczając do naszych szkoł nic nie płacisz!

zapisz się

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

Opis kierunku:
  Technik organizacji reklamy to bardzo ciekawy i posiadający dużą przyszłość zawód. Jest zawodem szerokoprofilowym łączącym wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną, psychologiczną, a także lingwistyczną. Tak szeroki zakres wiedzy i umiejętności umożliwia absolwentom pozyskanie ciekawej pracy w szeroko rozumianej reklamie, która jest nieodłącznym elementem gospodarki rynkowej.
Zadania zawodowe:
- planowanie i organizowanie działalności reklamowej i promocyjnej;
- sporządzanie budżetu kampanii reklamowych i promocyjnych;
- stosowanie różnych form reklamy w kampaniach reklamowych;
- planowanie i dokonywanie zakupu przestrzeni reklamowej w mediach;
- nadzorowanie procesu produkcji reklamy oraz prac podwykonawców;
- stosowanie metod badań rynku reklamy;
- testowanie projektów i przekazów reklamowych przed publikacją;
- ocenianie wartości przygotowanych reklam;
- ocenianie skuteczności i efektywności kampanii reklamowej;
- wykorzystywanie specjalistycznych programów komputerowych wspomagających organizację kampanii reklamowej;
- opracowywanie ofert handlowych dotyczących sprzedaży usług reklamowych i promocyjnych;
- prowadzenie negocjacji, rozmów handlowych oraz współpraca z klientami;
- przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Tytuł zawodowy: Technik organizacji reklamy
Numer zawodu: 333906
Kwalifikacje zawodowe: A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych, A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
Możliwości zatrudnienia: Absolwent w zawodzie technik organizacji reklamy może podejmować pracę w pełnoprofilowych i specjalistycznych agencjach reklamowych jako: agent reklamowy (pracownik działu obsługi klienta), pracownik zespołu do spraw obsługi zlecenia (account manager), pracownik działu kreatywnego, autor tekstów i sloganów (copywriter), projektant grafiki (art. designer), pracownik działu produkcyjnego, pracownik działu planowania publikacji, pracownik działu badań rynkowych; działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych jako: specjalista do spraw marketingu, specjalista do spraw reklamy, specjalista do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (public relations); biurach ogłoszeń środków masowego przekazu jako: pracownik biura reklamy, akwizytor.
Czas trwania nauki: 2 lata, 4 semestry
Program nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: nie
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak. Zaświadczenia są bezpłatne.
NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Plan nauczania:

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów: Liczba godzin w cyklu nauczania
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy 20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej 20
JOZ - Język obcy zawodowy 30
PKS – Podstawy komunikacji społecznej 20
OMZ – Organizacja pracy zespołu 20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego
Podstawy fotografii 60
Marketing 12
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych
Przygotowanie oferty produktów i usług reklamowych 140
Prowadzenie sprzedaży produktów i usług reklamowych 140
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
Tworzenie przekazu reklamowego 80
Projektowanie środków reklamowych 80
Tworzenie planu medialnego 90
Przygotowywanie środków reklamowych 80
Badanie skuteczności reklamy 86
RAZEM: 878
Praktyki zawodowe: 160 godzin

NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!