warszawa@profesjaedukacja.pl
533 338 043
img

Witamy w Profesja Edukacja

BĄDŹ ZAWODOWCEM!

Uczęszczając do naszych szkoł nic nie płacisz!

zapisz się

TECHNIK SPEDYTOR

Opis kierunku:
  Planuje i organizuje przewóz ładunków; odpowiada za prowadzenie dokumentacji dotyczącej zadań transportowo-spedycyjnych oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi i zagranicznymi; monitoruje przebieg procesu transportowego.
Zadania zawodowe:
- opracowanie planu realizacji usługi transportowej, w tym dobieranie środków technicznych i środków transportu do realizacji usług transportowych;
- stosowanie przepisów prawa dotyczących organizacji transportu, procedur celnych i pracy kierowców;
- stosowanie przepisów prawa dotyczących technicznych środków realizacji procesów transportowych, w tym ocenianie zgodności środków transportu z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa;
- wyznaczanie parametrów, zakresu i sposobu realizacji usług transportowych, w tym dobieranie środków technicznych do realizacji procesów transportowych;
- określanie jednostek ładunkowych, dobieranie opakowań transportowych do rodzaju ładunku lub potrzeb klienta oraz dobieranie sposobu zabezpieczania ładunku;
- przestrzeganie zasad oznaczeń ładunków i środków transportu;
- przestrzeganie procedur dotyczących przyjęcia i przekazania transportowanego towaru;
- nadzorowanie przebiegu procesu transportowego z wykorzystaniem systemów monitorowania i rejestrowania środków transportu i ładunków oraz nadzorowanie pracy kierowców i załóg pojazdów;
- określanie zakresu odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i spedytora oraz wybieranie rodzaju i zakresu ubezpieczenia ładunku;
- sporządzanie dokumentów spedycyjno-transportowych oraz prowadzenie dokumentacji środków technicznych w języku polskim i/lub języku obcym;
- analizowanie kosztów spedycyjno-transportowych oraz ustalanie cen i taryfikatorów usług spedycyjnych;
- analizowanie ofert kontrahentów i wybieranie dostawców i podwykonawców oraz przygotowywanie ofert usług spedycyjnych;
- dobieranie instrumentów marketingowych do rodzaju usługi lub wymagań klienta;
- sporządzanie umów na świadczenie usług z kontrahentami;
- analizowanie efektywności usług spedycyjnych;
- przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy

Tytuł zawodowy: Technik spedytor
Numer zawodu: 333108
Kwalifikacje zawodowe: A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu, A.29. Obsługa klientów i kontrahentów
Możliwości zatrudnienia: Możesz podjąć pracę zawodową w: przedsiębiorstwach transportowych, logistycznych lub spedycyjnych, agencjach obsługi portów morskich i lotniczych, przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane towary, hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe.
Czas trwania nauki: 2 lata, 4 semestry
Program nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: nie
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak. Zaświadczenia są bezpłatne.
NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Plan nauczania:

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów: Liczba godzin w cyklu nauczania
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy 20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej 20
JOZ - Język obcy zawodowy 30
PKS – Podstawy komunikacji społecznej 20
OMZ – Organizacja pracy zespołu 20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego
Technika pracy biurowej 20
Statystyka 30
Podstawy ekonomii 81
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu
Planowanie realizacji procesów transportowych 83
Przygotowanie ładunków do transportu 83
Przygotowanie i monitorowanie technicznych środków realizacji procesów transportowych 83
Prowadzenie dokumentacji 83
Nadzorowanie realizacji procesów transportowych 84
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.29. Obsługa klientów i kontrahentów
Prowadzenie korespondencji i negocjacji 110
Kalkulowanie cen usług spedycyjno-transportowych 111
RAZEM: 878
Praktyki zawodowe: 160 godzin

NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!