warszawa@profesjaedukacja.pl
533 338 043
img

Witamy w Profesja Edukacja

BĄDŹ ZAWODOWCEM!

Uczęszczając do naszych szkoł nic nie płacisz!

zapisz się

TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Opis kierunku:
  Prowadzi gospodarstwo rolne i organizuje turystykę wiejską w formie: agroturystyki, ekoturystyki, wiejskiej turystyki kulturowej, a także turystyki rowerowej, pieszej, konnej itp.
Zadania zawodowe:
- planowanie i prowadzenie produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwie rolnym dostosowanej do potrzeb klientów;
- dobieranie i eksploatowanie narzędzi i maszyn do produkcji roślinnej i zwierzęcej;
- planowanie, organizowanie i wykonywanie zabiegów agrotechnicznych w produkcji roślin na gruntach ornych i użytkach zielonych;
- adaptowanie gospodarstwa rolnego do potrzeb działalności agroturystycznej, w tym projektowanie układu funkcjonalnego i wyposażenia gospodarstwa rolnego dostosowanego do potrzeb klientów;
- planowanie działalności turystycznej w gospodarstwie rolnym i obliczanie jej opłacalności;
- opracowywanie programów imprez turystycznych oraz dobieranie usługodawców do różnego rodzaju imprez i usług turystycznych, w tym projektowanie i opisywanie tras podróży na podstawie map turystycznych, topograficznych i samochodowych;
- stosowanie instrumentów marketingu w sprzedaży imprez i usług turystycznych, w tym wykorzystywanie elementów promocji i public relations do pozyskiwania klientów praz prowadzenie promocji walorów turystycznych regionów geograficznych ze szczególnym uwzględnieniem walorów przyrodniczych i kulturowych;
- układanie jadłospisów dla różnych grup klientów z uwzględnieniem potraw regionalnych oraz przetworów własnej produkcji;
- realizowanie imprez i usług turystycznych na obszarach wiejskich z uwzględnieniem specyfiki regionu oraz monitorowanie ich przebiegu;
- sporządzanie potraw i napoi z zastosowaniem zasad racjonalnego żywienia oraz bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej żywności;
- sporządzanie zestawień przychodów i kosztów imprez i usług turystycznych;
- współpracowanie z dostawcami usług niezbędnych do organizacji agroturystyki, w tym z biurami podróży, firmami cateringowymi, agencjami reklamowymi itp.;
- przestrzeganie zasad obsługi klienta;
- przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy.

Tytuł zawodowy: Technik turystyki wiejskiej
Numer zawodu: 515203
Kwalifikacje zawodowe: T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich, T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego
Możliwości zatrudnienia: Po ukończeniu kierunku możesz podjąć pracę w: domach wczasowych, ośrodkach wypoczynkowych, gospodarstwach agroturystycznych, pensjonatach. Ponadto możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług agroturystycznych.
Czas trwania nauki: 2 lata, 4 semestry
Program nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak. Zaświadczenia są bezpłatne.
NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Plan nauczania:

Przedmioty ogólnokształcące Liczba godzin w cyklu nauczania
Podstawy przedsiębiorczości 20
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
Działalność turystyczna na obszarach wiejskich 120
Język obcy w turystyce 50
Produkcja rolnicza 85
Usługi agroturystyczne 85
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
Obsługa turystyczna 130
Prowadzenie produkcji rolniczej 80
Usługi żywieniowe 60
Usługi noclegowe 70
RAZEM: 700
Praktyki zawodowe: 320 godzin

NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!