warszawa@profesjaedukacja.pl
533 338 043
img

Witamy w Profesja Edukacja

BĄDŹ ZAWODOWCEM!

Uczęszczając do naszych szkoł nic nie płacisz!

zapisz się

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

Opis kierunku:
  Przeprowadza diagnozę kosmetyczną klientów; wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i upiększające całego ciała, twarzy, dłoni i stóp itp.; udziela porad kosmetycznych; prowadzi rozliczenia z klientami; dba o wygląd miejsca pracy; utrzymuje zgodny z normami sanitarno-epidemiologicznymi stan narzędzi pracy; śledzi bieżące techniki wykonywania zabiegów kosmetycznych i pielęgnacyjnych
Zadania zawodowe:
- przeprowadzanie wywiadu z klientem mającego na celu rozpoznanie potrzeb i oczekiwań klienta, alergii oraz innych istotnych czynników, mających znaczenie przy wykonywaniu zabiegów kosmetycznych oraz określaniu przeciwwskazań do wykonania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających;
- rozpoznawanie rodzaju skóry oraz diagnozowanie stanu skóry i przydatków skórnych, w tym rozpoznawanie zmian patologicznych na skórze w celu określenia odpowiednich metod pielęgnacji z uwzględnieniem zasad profilaktyki chorób skóry;
- zaopatrywanie się w surowce i preparaty kosmetyczne właściwe dla wykonywanych zabiegów, w tym sporządzanie preparatów kosmetycznych zgodnie z recepturą;
- przygotowywanie klienta do określonego zabiegu, obejmujące między innymi: zabezpieczenie odzieży klienta, zapoznanie klienta z poszczególnymi czynnościami wykonywanymi podczas zabiegu, poinformowanie klienta o możliwych przeciwwskazaniach oraz efektach ubocznych zabiegu itp.;
- dobieranie i stosowanie metod, preparatów kosmetycznych, aparatury, narzędzi i przyborów do wykonywania określonych zabiegów kosmetycznych;
- wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających twarzy, szyi, dekoltu, całego ciała, dłoni i stóp;
- przestrzeganie zasad aseptyki i antyseptyki oraz stosowanie przepisów sanitarno-epidemiologicznych podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych;
- korzystanie z różnych źródeł informacji dotyczących wykonywania zabiegów kosmetycznych w celu doskonalenia wiedzy i umiejętności zawodowych;
- stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań;
- przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Tytuł zawodowy: Technik usług kosmetycznych
Numer zawodu: 514207
Kwalifikacje zawodowe: A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy, A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
Możliwości zatrudnienia: Możesz podjąć pracę w: gabinetach kosmetycznych, salonach odnowy biologicznej, SPA. Możesz również otworzyć własną działalność gospodarczą.
Czas trwania nauki: 2 lata, 4 semestry
Program nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: nie
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak. Zaświadczenia są bezpłatne.
NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Plan nauczania:

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów: Liczba godzin w cyklu nauczania
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy 20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej 20
JOZ - Język obcy zawodowy 30
PKS – Podstawy komunikacji społecznej 20
OMZ – Organizacja pracy zespołu 20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego
Podstawy anatomiczno-dermatologiczne 55
Chemia kosmetyczna 50
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu 130
Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu 202
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała 130
Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała 202
RAZEM: 879
Praktyki zawodowe: 160 godzin

NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!