warszawa@profesjaedukacja.pl
533 338 043
img

Witamy w Profesja Edukacja

BĄDŹ ZAWODOWCEM!

Uczęszczając do naszych szkoł nic nie płacisz!

zapisz się

TECHNIK WETERYNARII

Opis kierunku:
  Pomaga lekarzowi weterynarii w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt, kontroli stanu zdrowotnego i higienicznego zwierząt; wykonuje zabiegi sanitarno-weterynaryjne oraz zabiegi unasieniania zwierząt.
Zadania zawodowe:
- określanie prawidłowej i nieprawidłowej budowy oraz czynności organizmów zwierzęcych;
- zapobieganie chorobom zwierząt oraz ocenianie stanu higienicznego i zagrożenia zdrowia zwierząt;
- wykonywanie zabiegów sanitarno-weterynaryjnych oraz zabiegów unasieniania zwierząt;
- pełnienie nadzoru sanitarno-weterynaryjnego nad produkcją, składowaniem, transportem i obrotem artykułami żywnościowymi pochodzenia zwierzęcego;
- badanie zwierząt rzeźnych i mięsa;
- wykonywanie podstawowych badań analitycznych tkanek i płynów ustrojowych zwierząt oraz środków spożywczych i produktów pochodzenia zwierzęcego na potrzeby diagnostyki oraz nadzoru sanitarno-weterynaryjnego;
- określanie zagrożenia wynikającego z kontaktu ze zwierzętami chorymi;
- poskramianie, unieruchamianie i kładzenie zwierząt oraz przygotowywanie pola operacyjnego;
- asystowanie przy zabiegach weterynaryjnych i chirurgicznych oraz przy sekcji;
- pielęgnowanie zwierząt przed i po zabiegach chirurgicznych;
- zakładanie opatrunków, wykonywanie zleconych wstrzykiwań podskórnych i domięśniowych oraz udzielanie zwierzętom pierwszej pomocy w nagłych wypadkach;
- przeprowadzanie korekcji racic, kopyt i rogów;
- przeprowadzanie szczepień, odrobaczania i oprysków zwierząt;
- przeprowadzanie zabiegów unasieniania zwierząt, z zapewnieniem właściwych warunków zoohigienicznych;
- prowadzenie akcji odkażania zagród, placów spędowych, środków przewozu itp.;
- prowadzenie instruktażu w zakresie biologicznego odkażenia nawozu, żywienia zwierząt i higieny produkcji zwierzęcej;
- mycie, wyjaławianie, konserwacja narzędzi i sprzętu weterynaryjnego;
- prowadzenie dokumentacji związanej z nadzorem weterynaryjnym (książki zabiegów, badań diagnostycznych, kart klinicznych zwierząt) i unasienianiem.

Tytuł zawodowy: Technik weterynarii
Numer zawodu: 324002
Kwalifikacje zawodowe: R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt, R.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych, R.11. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej
Możliwości zatrudnienia: Technik weterynarii znajdzie zatrudnienie w gospodarstwach hodowlanych, stadninach koni, przychodniach weterynaryjnych, laboratoriach analitycznych, a także firmach produkujących pasze i dodatki do pasz.
Czas trwania nauki: 2 lata, 4 semestry
Program nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak. Zaświadczenia są bezpłatne.
NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Plan nauczania:

Przedmioty ogólnokształcące Liczba godzin w cyklu nauczania
Podstawy przedsiębiorczości 20
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
Anatomia i fizjologia zwierząt 40
Chów i hodowla zwierząt 60
Inseminacja zwierząt 25
Diagnostyka weterynaryjna 40
Choroby i pielęgnacja zwierząt 80
Administracja weterynaryjna 30
Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa 20
Przepisy ruchu drogowego 10
Podstawy działalności gospodarczej 20
Język obcy w weterynarii 15
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
Pracownia anatomiczna 30
Pracownia zootechniczna 45
Pracownia inseminacyjna 20
Pracownia diagnostyczna 65
Pracownia laboratoryjna 50
Pracownia zabiegowa 95
Pracownia kontroli i nadzoru weterynaryjnego 35
RAZEM: 700
Praktyki zawodowe: 160 godzin

NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!