warszawa@profesjaedukacja.pl
533 338 043
img

Witamy w Profesja Edukacja

BĄDŹ ZAWODOWCEM!

Uczęszczając do naszych szkoł nic nie płacisz!

zapisz się

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Opis kierunku:
  Ocenia jakość żywności oraz jej przechowywania; sporządza oraz ekspediuje potrawy i napoje; planuje i ocenia żywienie; organizuje produkcję gastronomiczną i żywienie; planuje i realizuje usługi gastronomiczne.
Zadania zawodowe:
- sporządzanie potraw i napojów, m.in. odpowiednie przechowywanie żywności, sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów itp.;
- organizowanie żywienia i usług gastronomicznych, m.in.: planowanie i ocenianie żywienia, organizowanie produkcji żywności, planowanie i organizowanie usług gastronomicznych, wykonywanie czynności porządkowych, rozliczanie sprzętu, zastawy i bielizny stołowej po wykonaniu usług gastronomicznych itp.;
- odpowiednie stosowanie surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych do produkcji gastronomicznej;
- przestrzeganie zasad racjonalnego żywienia, wykorzystania surowców oraz gospodarki odpadami;
- odpowiednie dobieranie i obsługiwanie maszyn, urządzeń i sprzętu stosowanego w produkcji gastronomicznej oraz ich podzespołów; konserwowanie sprzętu i zgłaszanie awarii;
- przestrzeganie zasad organoleptycznej oceny żywności;
- określanie zagrożeń, które mają wpływ na jakość i bezpieczeństwo żywności;
- stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań;
- wykonywanie czynności związanych z pobieraniem, zabezpieczaniem i przechowywaniem próbek kontrolnych żywności;
- interpretowanie wskazań przyrządów kontrolno-pomiarowych w urządzeniach gastronomicznych;
- rozróżnianie systemów zapewniania jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;
- interpretowanie oznakowań żywności;
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Tytuł zawodowy: Technik żywienia i usług gastronomicznych
Numer zawodu: 343304
Kwalifikacje zawodowe: T.6. Sporządzanie potraw i napojów, T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Możliwości zatrudnienia: Restauracje, hotele, bary, pensjonaty gastronomiczne, stołówki, kawiarnie, domy wczasowe i inne obiekty gastronomiczne.
Czas trwania nauki: 2 lata, 4 semestry
Program nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: nie
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak. Zaświadczenia są bezpłatne.
NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Plan nauczania:

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów: Liczba godzin w cyklu nauczania
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy 20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej 20
JOZ - Język obcy zawodowy 30
PKS – Podstawy komunikacji społecznej 20
OMZ – Organizacja pracy zespołu 20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego
Podstawy technologii żywności 35
Technika w przetwórstwie spożywczym 35
Podstawy żywienia i zasady higieny 67
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.6. Sporządzanie potraw i napojów
Gospodarka magazynowa i przechowywanie żywności 53
Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów 402
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Planowanie i ocena żywienia 65
Organizacja produkcji gastronomicznej 65
Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych 65
RAZEM: 897
Praktyki zawodowe: 160 godzin

NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!