warszawa@profesjaedukacja.pl
533 338 043
img

Witamy w Profesja Edukacja

BĄDŹ ZAWODOWCEM!

Uczęszczając do naszych szkoł nic nie płacisz!

zapisz się

WĘDLINIARZ

Opis kierunku:
  Wędliniarz zajmuje się: dokonywaniem rozbioru tusz zwierząt oraz wykrawaniem mięsa; magazynowaniem i przygotowywaniem mięsa do dystrybucji; obsługą maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie mięsa; wykonywaniem prac związanych z produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych; magazynowaniem i przygotowywaniem przetworów mięsnych i tłuszczowych do dystrybucji.
  Wędliniarz dokonuje uboju zwierząt rzeźnych i obróbki poubojowej tusz. Dokonuje rozbioru na elementy zasadnicze. Dzieli surowiec do produkcji wędlin. Przygotowuje i przerabia mięso i podroby na wędliny, wędzonki i wyroby wędliniarskie według określonych normami receptur, przy zastosowaniu maszyn i urządzeń masarskich.

Tytuł zawodowy: Wędliniarz
Numer zawodu: 751207
Kwalifikacje zawodowe: T.5. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych
Możliwości zatrudnienia: Rzeźnik-wędliniarz może pracować w ubojniach i zakładach mięsnych jedno- i wielooddziałowych, a także o pełnym profilu produkcji, w zakładach garmażeryjnych i sklepach. Może prowadzić własną firmę mięsną.
Czas trwania nauki: 1,5 roku, 3 semestry
Możliwości zdobycia dodaktowego wykształcenia: można uzyskać tytuł Technika technologii żywności po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych.
Program nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: nie
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak. Zaświadczenia są bezpłatne.
NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Plan nauczania:

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów: Liczba godzin w cyklu nauczania
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy 20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej 20
JOZ - Język obcy zawodowy 30
PKS – Podstawy komunikacji społecznej 20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego
Podstawy technologii żywności 48
Technika w przetwórstwie spożywczym 90
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.5. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych
Rozbiór i wykrawanie mięsa 106
Magazynowanie i przygotowywanie mięsa do dystrybucji 106
Wykonywanie prac związanych z produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych 106
Magazynowanie i przygotowywanie przetworów mięsnych i tłuszczowych 105
RAZEM: 651
Praktyki zawodowe: brak obowiązku odbycia praktyk zawodowych

NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!