TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI NA EGZAMIN ZAWODOWY W SESJI STYCZEŃ-LUTY 2022

Drodzy Słuchacze

Termin składania deklaracji na sesję styczeń/luty 2021 – do 7.09.2021. 

Deklaracje należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły przy ul. Świętokrzyskiej 18, lok. 225.

Wzór deklaracji:

deklaracja na egzamin zawodowy

Deklaracje mogą złożyć osoby, które od września 2021  będą słuchaczami następujących semestrów:

Asystentka Stomatologiczna – semestr II

Higienistka Stomatologiczna – semestr IV

Technik Masażysta – semestr IV

Podejście do egzaminu zawodowego jest warunkiem ukończenia szkoły.

W przypadku ubiegania się o dostosowanie warunków egzaminu do indywidualnych potrzeb, do deklaracji należy dołączyć orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza.

Zespół Profesja Edukacja