PLAN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH WIOSNA 2021/2022 PROFESJA EDUKACJA POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA

Szanowni Słuchacze

Poniżej zamieszczamy plan zajęć dla Profesja Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa.

Przypominamy, że do końca lutego br. tylko kształcenie praktyczne odbywa się w formie stacjonarnej, natomiast kształcenie teoretyczne odbywa się w formie on-line. Zjazdy on-line zaznaczone są w planie zajęć. 

Asystentka stomatologiczna semestr I

Asystentka stomatologiczna semestr II

Higienistka stomatologiczna semestr I

Higienistka stomatologiczna semestr II

Higienistka stomatologiczna semestr III

Higienistka stomatologiczna semestr IV

Technik Masażysta semestr I

Technik Masażysta semestr II

Technik Masażysta semestr III

Technik Masażysta semestr IV

Technik Usług Kosmetycznych semestr IV

 

Pozdrawiamy

Zespół Profesja Edukacja