Kursy, szkolenia

AKTUALIZACJA PLANÓW ZAJĘĆ DLA SZKOŁY POLICEALNEJ

Szanowni Słuchacze

Zamieszczamy aktualizację planów zajęć dla następujących kierunków:

Technik Masażysta semestr III

Technik Usług Kosmetycznych semestr I

Technik Usług Kosmetycznych semestr III

 

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zmianami w planach:

Profesja Edukacja

Technik Masażysta semestr III

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH SEMESTR I

Technik Usług Kosmetycznych semestr III

PRZYDZIAŁ SAL NA ZJAZD 10,11 i 12 WRZEŚNIA DLA SZKÓŁ PROFESJA EDUKACJA

Szanowni Słuchacze

 

Zamieszczamy przydział Sal na najbliższy zjazd 11-13.09.2021 r.

Nie możemy się Was już doczekać 😉

 

Profesja Edukacja

plan sal

Plan Zajęć Liceum Ogólnokształcące

Szanowni Słuchacze

Poniżej zamieszczamy plany zajęć na semestr jesienny roku szkolnego 2021/2022

 

Czekamy na WAS z niecierpliwością;)

Profesja Edukacja

LO I

LO III

LO V

LO VI

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI NA EGZAMIN ZAWODOWY W SESJI STYCZEŃ-LUTY 2022

Drodzy Słuchacze

Termin składania deklaracji na sesję styczeń/luty 2021 – do 7.09.2021. 

Deklaracje należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły przy ul. Świętokrzyskiej 18, lok. 225.

Wzór deklaracji:

deklaracja na egzamin zawodowy

Deklaracje mogą złożyć osoby, które od września 2021  będą słuchaczami następujących semestrów:

Asystentka Stomatologiczna – semestr II

Higienistka Stomatologiczna – semestr IV

Technik Masażysta – semestr IV

Podejście do egzaminu zawodowego jest warunkiem ukończenia szkoły.

W przypadku ubiegania się o dostosowanie warunków egzaminu do indywidualnych potrzeb, do deklaracji należy dołączyć orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza.

Zespół Profesja Edukacja

Termin i miejsce poprawkowego egzaminu maturalnego

Drodzy Maturzyści

 

Przypominamy, o terminie poprawkowego egzaminu maturalnego: 24.08.2021 rok godzina 9:00, ul. Świętokrzyska 18, lok. 212 (II piętro).

 

Do zobaczenia!