Asystent nauczyciela w szkole

Asystent nauczyciela w szkole

Informacje

Opis kierunku:
Asystent nauczyciela w szkole pomaga nauczycielowi w realizacji zadań opiekuńczo- wychowawczych i dydaktycznych. Asystent nauczyciela jest zawodem o charakterze usługowym.

Asystent nauczyciela w szkole
Możliwości zatrudnienia: przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, centra rozrywki dla dzieci

Czas trwania nauki: 1 rok, 2 semestry

Czesne: 205 zł/msc

Tryb nauczania: Zaoczny
Program nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak.

Co otrzymujesz po ukończeniu kursu? Zaświadczenie MEN oraz certyfikat.