Asystent prawny

Asystent prawny

Informacje

Tytuł zawodowy: Asystent prawny

Czesne: 205zł/msc

Czas trwania nauki: 1 rok, 2 semestry

Opis kierunku: Prowadzi w zakładzie pracy obsługę prawną zakładu lub poszczególnych komórek organizacyjnych.

Tryb nauczania: Zaoczny

Co otrzymujesz po ukończeniu kursu? Zaświadczenie MEN oraz certyfikat.

Numer zawodu: 261901

Możliwość zapisu: cały rok

Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak

Możliwości zatrudnienia: Po ukończeniu możesz podjąć pracę w kancelariach adwokackich, kancelariach notarialnych lub radcy prawnego.  

Opis kursu: Asystent prowadzi obsługę prawną zakładu lub poszczególnych jednostek organizacyjnych. Zajmuje się opiniowaniem umów zawieranych z innymi jednostkami, udzielaniem porad prawnych, prowadzeniem szkoleń w zakresie rozumienia i stosowania prawa, reprezentowaniem interesów zakładu przed organami procesowymi, interpretowaniem prawa i opracowywaniem wyjaśnień obowiązujących przepisów.


Zadania zawodowe wykonywane po tym kierunku:
– opracowywanie projektów aktów normatywnych, okólników, rozporządzeń i instrukcji;
– opiniowanie umów zawieranych z innymi jednostkami organizacyjnymi;
– interpretowanie prawa i opracowywanie wyjaśnień obowiązujących przepisów;
– opiniowanie projektów aktów normatywnych opracowywanych przez inne jednostki;
– opracowywanie informacji dla kierownictwa o przewidywanych zmianach w prawie i w przepisach w zakresie interesującym zakład;
– reprezentowanie interesów zakładu przed organami procesowymi;
– prowadzenie szkoleń w zakresie rozumienia i stosowania prawa;
– udzielanie porad prawnych zainteresowanym komórkom;
– przyjmowanie interesantów.

Chcesz wziąć udział w naborze?

Nie zwlekaj! O przyjęciu do naszej szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.