Asystentka stomatologiczna

Asystentka stomatologiczna

Informacje

Tytuł zawodowy: Asystentka stomatologiczna

Czesne: 0 zł

Czas trwania nauki: 1 rok, 2 semestry

Tryb nauczania: Stacjonarny

Opis kierunku: Asystentka stomatologiczna pomaga lekarzowi stomatologowi w działalności leczniczej w gabinecie stomatologicznym i poradni stomatologicznej.

Numer zawodu: 325101

Możliwość zapisu: cały rok

Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak

Możliwości zatrudnienia: Gabinety dentystyczne; gabinety profilaktyki prozdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach.

Kwalifikacje zawodowe: MED.01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

Możliwości zatrudnienia: Absolwent tego kierunku, powinien bez problemu znaleźć pracę w: gabinetach dentystycznych publicznych zakładów stomatologicznych; oddziałach chirurgii szczękowej prywatnych gabinetach stomatologicznych; poradniach dentystycznych; klinikach dentystycznych; przyszkolnych gabinetach stomatologicznych.


Zadania zawodowe wykonywane po tym kierunku:
– opieka nad stanem higienicznym poradni i gabinetów stomatologicznych oraz ich wyposażeniem;
– przygotowywanie gabinetu stomatologicznego i stanowiska do pracy wraz ze skompletowaniem odpowiedniego zestawu narzędzi podstawowych;
– przygotowywanie pacjenta do zabiegu (fizyczne i psychiczne);
– czynne asystowanie podczas zabiegu, przygotowywanie oraz podawanie narzędzi i leków, niewchodzących w skład podstawowych zestawów lub wyposażenia stolika lekarskiego;
– przygotowywanie potrzebnych do zabiegu materiałów (w zależności od typu zabiegu stomatologicznego) i mas wyciskowych w przypadku zamierzonych zabiegów protetycznych;
– obsługiwanie sprzętu diagnostycznego (lusterko stomatologiczne, szczypczyki, zgłębniki, lampa doustna) i leczniczego (narzędzia do opracowywania ubytków próchniczych, narzędzia chirurgiczne), znajdującego się w gabinecie;
– kontrolowanie tętna i ciśnienia krwi pacjenta podczas zabiegów chirurgicznych;
– przestrzeganie i stosowanie zasad aseptyki – wyjaławianie, odkażanie oraz konserwacja narzędzi i urządzeń stomatologicznych;
– współdziałanie z lekarzem stomatologiem w udzielaniu pomocy w nagłych wypadkach;
– prowadzenie ewidencji pacjentów, dokumentacji leczniczej i sprawozdawczej wykonanych zabiegów, wypełnianie kart chorób pacjentów, diagramów zębów, opisywanie planu profilaktyczno-leczniczego;
– pomaganie lekarzowi stomatologowi w wykonywaniu zabiegów profilaktycznych (usuwania kamienia nazębnego, fluorowania itp.);
– prowadzenie książki inwentarzowej gabinetu, książki zużycia materiałów;
– prowadzenie wśród pacjentów w różnym wieku nauki masażu dziąseł, mycia zębów i utrzymywania higieny jamy ustnej.

Chcesz wziąć udział w naborze?

Nie zwlekaj! O przyjęciu do naszej szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.