Blacharz samochodowy

Blacharz samochodowy

Informacje

Tytuł zawodowy: Blacharz samochodowy

Czesne: 0 zł

Czas trwania nauki: 1,5 roku

Opis kierunku: Wykonuje prace produkcyjne, remontowo-modernizacyjne oraz prototypowe w zakresie obróbki i kształtowania elementów z blach i profili kształtowych na potrzeby przemysłu samochodowego, przy użyciu maszyn i specjalistycznych urządzeń oraz narzędzi ślusarskich i monterskich, ręcznych i z napędem mechanicznym, z wykorzystaniem przyrządów kontrolno-pomiarowych.

Numer zawodu: 721306

Możliwość zapisu: cały rok

Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak

Możliwości zatrudnienia: Praca blacharza samochodowego na ogół wykonywana jest w pomieszczeniach zamkniętych, wentylowanych.
W dużych przedsiębiorstwach są to hale produkcyjne, a zakładach usługowych – blacharskie stanowiska naprawcze (sporadycznie praca może być wykonywana na wolnym powietrzu).
​Blacharz samochodowy wykonuje swoje zadania zawodowe zarówno w małych zakładach naprawczych, autoryzowanych stacjach obsługi, jak i w dużych przedsiębiorstwach mechaniki pojazdowej.

Kwalifikacje zawodowe: Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych.


Zadania zawodowe wykonywane po tym kierunku:
– wykonywanie podstawowych operacji ślusarskich, jak piłowanie, zwijanie, usztywnianie, – wiercenie, trasowanie, cięcie, prostowanie, wyginanie itp. elementów z różnych rodzajów blachy o różnej grubości;
– wykonywanie operacji na obrabiarkach do blach;
– zgrzewanie, lutowanie, spawanie, nitowanie i klejenie blach i profili;
– łączenie blach cienkich za pomocą lutowania cyną, mosiądzem i miedzią;
– wykonywanie obróbki cieplnej blach i części samochodowych;
– montowanie i demontowanie elementów nadwozi samochodowych i kabin samochodowych;
– sprawdzanie jakości wykonywanych części i zespołów;
– usuwanie uszkodzeń elementów i zespołów elementów nadwozi samochodowych;
– czyszczenie i konserwacja narzędzi, maszyn i urządzeń blacharskich;
– wykonywanie rozliczeń kosztów wyrobu i usługi;
– organizowanie stanowiska pracy, z uwzględnieniem zasad racjonalnej organizacji pracy, – przepisów bhp i ochrony ppoż.

Chcesz wziąć udział w naborze?

Nie zwlekaj! O przyjęciu do naszej szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.