Blacharz

Blacharz

Informacje

Tytuł zawodowy: Blacharz

Czesne: 0 zł

Czas trwania nauki: 1,5 roku

Opis kierunku: Wykonuje prace produkcyjne, remontowo-modernizacyjne oraz prototypowe w zakresie obróbki i kształtowania elementów z blach i profili kształtowych na potrzeby przemysłu i budownictwa, a także lotnictwa, wyposażenia statków, przemysłu samochodowego, renowacji zabytków oraz codziennego użytku.

Numer zawodu: 711401

Możliwość zapisu: cały rok

Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak

Możliwości zatrudnienia: Gabinety dentystyczne; gabinety profilaktyki prozdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach.

Kwalifikacje zawodowe: Wykonywanie i naprawa elementów, wyrobów oraz pokryć z blachy

Możliwości zatrudnienia: Ukończenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uzyskanie kwalifikacji Blacharza umożliwia m.in.: podjęcie zatrudnienia w przedsiębiorstwach wytwarzających motocykle, samochody osobowe, samochody ciężarowe, autobusy i pojazdy specjalistyczne, warsztatach naprawy samochodów, w stacjach serwisujących pojazdy oraz w firmach zajmujących się tuningiem pojazdów.


Zadania zawodowe wykonywane po tym kierunku:
– wykonywanie operacji ślusarskich,
– wykonywanie podstawowych operacji na obrabiarkach do blach,
– łączenie blach cienkich za pomocą lutowania cyną, mosiądzem i miedzią,
– wykonywanie obróbki cieplnej blach,
– sprawdzenie jakości wykonywanych prac naprawczych,
– czyszczenie i konserwacja narzędzi, maszyn i urządzeń blacharskich,
– wykonywanie typowych rozliczeń kosztów wyrobu i usługi,
– wykonywanie części zespołów blacharskich,
– łączenie blachy, elementy nadwozi i kabin pojazdów samochodowych,
– dokonywanie kontroli jakości wykonywanej pracy naprawczej i montażowej.

Chcesz wziąć udział w naborze?

Nie zwlekaj! O przyjęciu do naszej szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.