Cieśla

Cieśla

Informacje

Tytuł zawodowy: Cieśla

Czesne: 0 zł

Czas trwania nauki: 1,5 roku

Opis kierunku: Wykonuje, konserwuje, naprawia i rozbiera konstrukcje drewniane z okrąglaków i tarcicy na budowie, wykonuje naprawy ciesielskie i stolarskie wszelkich konstrukcji, urządzeń, mebli i części drewnianych znajdujących się na statku oraz związanych z budową, wodowaniem i wyposażeniem statków stosując proste narzędzia ciesielskie, takie jak: siekiery, piły, strugi, młotki, ośniki oraz urządzenia i maszyny: piły taśmowe i tarczowe, frezarki, heblarki, piły taśmowe, strugarki, wiertarki, dłutownice i frezarki.

Numer zawodu: 711501

Możliwość zapisu: cały rok

Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak

Możliwości zatrudnienia: Praca cieśli odbywa się zwykle na placu budowy na otwartej przestrzeni przy zmiennych warunkach atmosferycznych, jak również na  zapleczu budowy w pomieszczeniach zamkniętych lub w warsztatach rzemieślniczych.

Kwalifikacje zawodowe: Wykonywanie robót ciesielskich


Zadania zawodowe wykonywane po tym kierunku:
– analizowanie rysunków roboczych oraz ustalanie na ich podstawie zakresu robót,

– potrzebnych materiałów oraz rozwiązań konstrukcji ciesielskiej;
– ocenianie przydatności elementów drewnianych do wykonania konstrukcji ciesielskiej;
– przygotowywanie elementów konstrukcji ciesielskiej do montowania;
– wykonywanie form i deskowań drewnianych do konstrukcji betonowych i żelbetowych;
– wykonywanie rusztowań drewnianych pomostów roboczych i daszków ochronnych;
– wykonywanie tymczasowych obiektów drewnianych na placu budowy;
– wykonywanie budynków drewnianych;
– wykonywanie w budynkach murowanych monolitycznych i prefabrykowanych elementów budowlanych z drewna (np. stropy, schody, konstrukcje dachowe, ścianki działowe);
– wykonywanie konstrukcji drewnianych inżynierskich, jak: mosty, wieże, hangary, remizy;
– transportowanie elementów ciesielskich na placu budowy;
– wymiana uszkodzonych lub zniszczonych elementów konstrukcji ciesielskiej;
– konserwacja konstrukcji ciesielskiej, zabezpieczanie przed gniciem i zagrzybieniem, przed niszczeniem przez owady oraz przed działaniem ognia;

Chcesz wziąć udział w naborze?

Nie zwlekaj! O przyjęciu do naszej szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.